BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szybkie Andrzej (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
Tytuł
Popularyzowanie wiedzy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Knowledge Popularization about the Coordination of Social Security Schemes
Źródło
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, 2017, nr 1 (132), s. 139-151, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Zabezpieczenie społeczne, Umowa międzynarodowa
Social insurance, Social security system, International agreement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiedza klientów ZUS na temat regulacji międzynarodowych dotyczących ubezpieczeń społecznych jest niewielka. Rolą instytucji ubezpieczeniowych oraz środowisk prawniczych i administracji publicznej jest rozpowszechnianie tej wiedzy, szczególnie wśród osób mieszkających za granicą. Informowanie o prawach wynikających z krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych powinno przybierać różne formy, począwszy od broszur, skończywszy na organizowaniu Dni Poradnictwa. Warto również korzystać z doświadczeń innych krajów. (abstrakt oryginalny)

Knowledge of the Social Insurance Institution customers on the international regulations concerning social insurance is little. The role of the insurance institutions, lawyers and public administration is to disseminate this knowledge among people living abroad. Informing about the rights resulting from national and international principles in the scope of social insurances should take the various shapes, beginning from the leaflets, finishing with the Guidance Days. It is also worth to use the experience of other countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bińczycka-Majewska T., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Kraków 1999.
  2. Dzienisiuk D., Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej - koordynacja świadczeń, Warszawa 2004.
  3. Gospodarstwa domowe i rodziny z osobami przebywającymi czasowo za granicą - w świetle wyników badania reprezentacyjnego przeprowadzonego w ramach NSP 2011, 13.10.2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracke-zagraniczneludnosci/gospodarstwa-somowe0i-rodziny-z-migrantami-nsp-2011,12,1.html (8.03.2017).
  4. Informacja ZUS o świadczeniach pieniężnych z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, IV kwartał / okres I-XII 2016 r., http://www.zus.pl/documents/10182/167627/Biul0416.pdf/0a3e92ee-7812-4855-b24af409c9c8f601(30.03.2017).
  5. Marczak R., Wiedza Polaków o systemie emerytalnym. Wyniki badań empirycznych, "Polityka Społeczna" 2016, nr tematyczny 1, s. 28-37.
  6. Ślebzak K., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2012.
  7. Świątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne. Tom III. Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2000.
  8. Uścińska G., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jako instrument rozwoju swobody przepływu osób. Nowe regulacje unijne, "Polityka Społeczna" 2010, nr 11-12, s. 1-5.
  9. Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań, red. R. Marczak, Warszawa 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0725
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu