BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wratny Jerzy (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Prawa społeczne w Europejskiej karcie społecznej a uwarunkowania gospodarcze
Social Rights in European Social Charter and Economic Conditions
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 9, s. 10-13, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Europejska Karta Społeczna, Praca, Wynagrodzenia
Human rights, European Social Charter, Labour, Remuneration
Uwagi
summ., Referat wygłoszony na konferencji z okazji 55-lecia przyjęcia Europejskiej karty społecznej oraz 20-lecia jej ratyfikacji przez Polskę, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich 8 listopada 2016 r. w Warszawie.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie społecznych praw człowieka zawartych w dokumentach międzynarodowych i europejskich oraz dokonano ich charakterystyki w nawiązaniu do praw obywatelskich i politycznych zaliczanych do tzw. praw pierwszej generacji. Podstawowym źródłem proklamacji praw społecznych na forum europejskim jest Europejska karta społeczna, ratyfikowana przez Polskę oraz Zrewidowana europejska karta społeczna, podpisana, lecz nieratyfikowana przez Polskę. Omówiono szerzej dwa główne prawa społeczne zawarte w Karcie, a mianowicie: prawo do pracy i prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia. Zwrócono uwagę na uwarunkowania gospodarcze związane z implementacją odpowiednich postanowień Karty do krajowych porządków prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Podkreślono, że w zakresie promocji praw społecznych w wielu dziedzinach nastąpił postęp, co stanowi argument za ratyfikacją przez Polskę Zrewidowanej europejskiej karty społecznej. (abstrakt oryginalny)

Concept of social human rights has been presented in this study in relation to the civic rights. European Social Charter ratified by Poland as well as Revised European Social Charter signed but not yet ratified are fundamental source in European order of human social rights. Two key social rights i.e. right to work and right to fair remuneration have been broader discussed. The author has paid special attention to economic conditions connected with implementation of particular rules of Charter considering the situation in Poland. It has been stressed that some progress is noticed in social rights promotion in many fields, what justifies the ratification of Revised Social Chanter, by the Polish authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jan Paweł II (1981), Encyklika Laborem Exercens, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
  2. Nowak M. (1993), Trzy generacje praw człowieka. Ich znaczenie w świetle przesłanek ideowych i historycznych oraz w świetle ich genezy, w: B. Banaszak (red.), Prawa człowieka. Geneza, koncepcje, ochrona, "Acta Universitatis Vratislaviensis", nr 1588.
  3. Seweryński M. (2016), Ewolucja praw socjalnych w Unii Europejskiej, "Europejski Przegląd Sądowy", sierpień.
  4. Zubik M., red. (2008), Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka. Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, t. II, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu