BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smętkowski Maciej (Uniwersytet Warszawski), Olechnicka Agnieszka (Uniwersytet Warszawski), Płoszaj Adam (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich
Academic Cooperation as an Element of European Regions' Innovation Potential
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2017, nr 1, s. 5-25, tab., rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Geografia, Potencjał innowacyjny, Międzynarodowa współpraca naukowa, Analiza wielowymiarowa
Innovations, Geography, Innovation potential, International scientific cooperation, Multi-dimensional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest próba oceny, czy współpraca naukowa jest istotną składową regionalnego potencjału innowacyjnego. W pierwszej części, na podstawie przeglądu literatury, przedstawiono wstępną operacjonalizację najważniejszych elementów składowych potencjału innowacyjnego. Ich empirycznej weryfikacji dokonano za pomocą analizy czynnikowej. Na tej podstawie można stwierdzić, że współpraca naukowa jest istotną składową tego potencjału, gdyż wskaźniki ją ilustrujące weszły w skład jego wymiaru "naukowego" (centralność pośrednicząca) oraz "rdzeniowego" (umiędzynarodowienie). Współpraca nie była natomiast powiązana z wymiarem "technologicznym", który odgrywał w badanym okresie największą rolę w kształtowaniu dynamiki wzrostu regionów europejskich. Natomiast "rdzeniowość", w skład której wchodziło m.in. umiędzynarodowienie współpracy naukowej, okazała się istotna przy wyjaśnianiu dynamiki rozwoju trzech z dziewięciu wyróżnionych podtypów regionów np. "naukowo-technologicznego". Może to oznaczać, że zagraniczna współpraca naukowa ma znaczenie dla rozwoju tych regionów, które są kluczowe z perspektywy europejskiego potencjału innowacyjnego. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is an attempt to assess whether academic cooperation is an important component of a region's innovation potential. First, a preliminary operationalization of the most important components of innovation potential is presented based on a literature review. The components are then verified using factor analysis which makes it possible to identify the main dimensions of a region's innovation potential. The results suggest that academic cooperation is a significant component of the potential, given that the indicators that illustrate it are part of the potential's "academic" dimension (betweenness centrality) and of its "core" dimension nternationalization). However, the paper shows that cooperation is not linked with the "technological" dimension that, at the time of the study, played the central role in shaping European regions' growth dynamic. The "core" dimension, on the other hand, comprising e.g. internationalization of academic cooperation, proved to be significant in explaining the growth dynamics of three out of nine subtypes of regions, the "academic-technological" among others. It may mean that foreign academic cooperation is important for the development of the regions that are key for European innovation potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D.B., Feldman M.P., 1996, "R&D spillovers and the geography of innovation and production", The American Economic Review, t. 86, nr 3, s. 630-640.
 2. Aydalot P. (red.), 1986, Milieux innovateurs en Europe/Innovative Environments in Europe, Paris: GREMI.
 3. Camagni R., 1991, "Local milieu, uncertainty and innovation networks: towards a new dynamic theory of economic space", w: R. Camagni (red.), Innovation Networks: Spatial Perspectives, London: Belhaven-Pinter.
 4. Capello R., 2012, "Science-based activities in European regions", w: R. Capello, A. Olechnicka, G. Gorzelak (red.), Universities, Cities and Regions: Loci for Knowledge and Innovation Creation, London: Routledge.
 5. Capello R., Lenzi C., 2015, "Knowledge, innovation and productivity gains across European regions", Regional Studies, t. 49, nr 11, s. 1788-1804.
 6. Cooke P., 2001, "Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy", Industrial and Corporate Change, t. 10, nr 4, s. 945-974.
 7. Czyż T., 1971, "Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej polski", Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Prace geograficzne nr 92.
 8. Dwilińska M., 2005, "Potencjał innowacyjny gospodarki - pojęcie, determinanty, mierniki", Zeszyty Naukowe SGH, nr 18, s. 113-132.
 9. ESPON 1.1.1., 2004, Potentials for polycentric development in Europe, NORDREGIO, Sztokholm, http://www.espon.eu.
 10. ESPON KIT, 2012, Knowledge, Innovation, Territory. Final Report. ESPON & Politechnico di Milano.
 11. Firszt D., 2012, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, Warszawa: CeDeWu.
 12. Foray D., 2014, Smart specialization: Opportunities and challenges for Regional Innovation Policy, London: Routledge/Regional Studies Association.
 13. Fratesi U., 2015, "Regional knowledge flows and innovation policy: A dynamic ap-proach", Regional Studies, t. 49, nr 11, s. 1859-1872.
 14. Gorzelak G., 1979, "Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej", część 1, Wiadomości Statystyczne, z. 3, część 2, Wiadomości Statystyczne, z. 4.
 15. Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, "Konkurencyjność regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 7-24.
 16. Hilpert U., 1992, Archipelago Europe: Islands of Innovation, Forecasting and Assessment in Science and Technology, 1.18, Brussels: Commission of the European Communities.
 17. Lucas R.E., 1988, "On the mechanics of economic development", Journal of Monetary Economics, t. 22, nr 1, s. 3-42.
 18. Matthiessen C.W., Schwarz A.W., Find S., 2006, "World cities of knowledge: Research strength, networks and nodality", Journal of Knowledge Management, t. 10, nr 5, s. 14-25.
 19. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Warszawa: Difin.
 20. Olechnicka A., 2004, Region peryferyjny w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 21. Olechnicka A., 2012, Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 22. Olechnicka A., Płoszaj A., 2009, "Metropolie a innowacyjność", w: B. Jałowiecki (red.), Czy metropolia jest jeszcze miastem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 23. Olechnicka, A., Płoszaj, A. (2010). "Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu?", w: A. Tucholska (red.). Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów (s. 200-214), Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 24. Płoszaj A., 2014, Sieci instytucji otoczenia biznesu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 25. Płoszaj A., Olechnicka A., 2015, Running faster or measuring better? How is the R&D sector in Central and Eastern Europe catching up with Western Europe (No. 3.06). GRINCOH Working Paper Series, Paper.
 26. Porter M.E., 2003, "The economic performance of regions", Regional Studies, t. 37, nr 6-7, s. 549-578.
 27. Romer P., 1990, "Endogenous technological change", Journal of Political Economy, t. 98, nr 5, cz. II, s. 71-102.
 28. Siłka P., 2012, "Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy", Prace Geograficzne nr 236, Warszawa: IGiPZ PAN.
 29. Simmie J., 1998, "Reason for the development of islands of innovation: evidence from Hartfordshire", Urban Studies, t. 35, nr 8, s. 1261-1289.
 30. Starzyk K., 1998, "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w procesie transformacji gospodarczej", w: Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Warszawa: PWE.
 31. Stern S., Porter M.E., Furmana J.L., 2002, "The determinants of national innovative capacity", Research Policy, t. 31, nr 6, s. 899-933.
 32. Stroper M., 1997, The Regional World. Territorial Development in a Global Economy, New York: The Guilford Press.
 33. Suarez-Villa, L., 1990, "Invention, Inventive learning and innovative capacity", Behavioral Science, t. 35, nr 4, s. 290-310.
 34. Suarez-Villa, L., 1993, "The dynamics of regional invention and innovation: Innovative capacity and regional change in the twentieth century", Geographical Analysis, t. 25, nr 2, s. 147-164.
 35. Zakrzewska 1994, Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499516701
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu