BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanowicka-Traczyk Agnieszka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Rola turystyki w stymulowaniu rozwoju miasta w opinii przedstawicieli urzędów miast województwa warmińsko-mazurskiego
The Role of Tourism in Stimulating the Development of Towns and Cities According to Representatives of Town Halls of the Warmian-Masurian Voivodeship
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2017, nr 1, s. 65-80, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój regionalny, Miasto, Teoria wyboru publicznego
Tourism, Regional development, City, Public choice theory
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Debata na temat wpływu wielkości JST na koszty świadczenia usług publicznych ma bardzo długą tradycję, ale pomimo wielu badań empirycznych, nadal jesteśmy bardzo daleko od jednoznacznych konkluzji. Jak dotąd, zaawansowane metodycznie analizy, odnoszące się do danych z Polski, były bardzo rzadkie. Niniejszy artykuł ma na celu próbę wypełnienia tej luki. W artykule analizujemy wpływ reform terytorialnych (podziałów gmin i powiatów) na wielkość wydatków administracyjnych oraz nadwyżki operacyjnej budżetu. Stosujemy badanie w schemacie quasi-eksperymentalnym przy użyciu metody Synthetic Control. Uzyskane wyniki potwierdzają zjawisko korzyści skali w finansowaniu usług administracyjnych. Rezultaty, odnoszące się do nadwyżki operacyjnej, są znacznie bardziej niejednoznaczne. Korzyści skali udało się potwierdzić na szczeblu powiatów, ale w odniesieniu do gmin zidentyfikowaliśmy nieoczekiwane pozytywne skutki podziałów (niekorzyści skali), pojawiające się po pewnym okresie przejściowym, charakteryzującym się wysokimi kosztami transakcyjnymi. Różnicę w wynikach pomiędzy gminami i powiatami można tłumaczyć: (1) większą autonomią finansową gmin; (2) odmiennym zakresem zadań, za które odpowiadają oba szczeble samorządu; (3) większym zakorzenieniem gmin niż powiatów w małych społecznościach lokalnych, co umożliwia zaistnienie pozytywnych efektów małej skali, sugerowanych przez teorię wyboru publicznego.(abstrakt oryginalny)

Debates on the impact the size of sub-national jurisdiction has on the costs of public service delivery have a very long tradition, but in spite of multiple empirical studies, results are still far from conclusive. Methodologically rigid studies of the relationship, based on data from Poland, have been so far very rare and the paper tries to contribute to filling the gap in our knowledge. The authors apply a quasi-experimental scheme of synthetic control method for Polish county and municipal fragmentation to analyze the impact of territorial reform on administrative spending as well as on the operating surplus of the budget. The analysis clearly confirms the existence of the economy of scale in administrative services. The result concerning operating surplus is less clear. There are signs of scale economies on a county level, but the results for municipalities are more ambiguous - there are unexpected signs of positive impacts of fragmentation (diseconomy of scale) occurring after a transitional period related to the high transaction costs of the reform. The difference between the results for counties and municipalities may be interpreted as a result of: (1) the larger financial autonomy of Polish municipalities; (2) the different scope of services delivered by both tiers; (3) the fact that municipalities are more embedded in local communities, allowing them to utilize potential benefits of small scale, as suggested by public choice theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J., 1997, Marketing w turystyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Derek M., 2007, "Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? Turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (28), s. 112-127.
  3. Dębski M., 2012, "Marki obszarów turystycznych jako instrument stymulowania rozwoju turystyki w Polsce", Marketing i Rynek, nr 5, s. 28-35.
  4. Kozak M., 2008, "Koncepcje rozwoju turystyki", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(31), s. 38-59.
  5. Manczak I., 2013, "Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki". Samorząd Terytorialny, nr 6, s. 15-25.
  6. Poniedziałek J., 2010, "Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (42), s. 23-42.
  7. Stasiak A., Włodarczyk B., 2003, Produkt turystyczny - miejsce, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  8. Naumowicz K., 1990, Turystyka. Zagadnienia teoretyczne, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
  9. Niewiadomski K., 2009, "Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa podlaskiego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (38), s. 113-126.
  10. Żabińska T., Żabiński L. (red.), 1999, Zarządzanie marketingowe. Podstawy informacyjne projektowania strategii, Wydawnictwo Akademii Ekonomiznej Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499516704
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu