BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Celarek Krystyna (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Problematyka finansowania zadań samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej na przykładzie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie województwa małopolskiego
Issues in Financing Public Tasks Devolved to Local Governments - a Case Study of State Property Management in Małopolskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 215-225, bibliogr. 15 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Finansowanie samorządu terytorialnego, Dochody powiatu
Real estate, Real estate economy, Local government financing, County revenues
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów samodzielności dochodowej samorządu terytorialnego na przykładzie dochodów powiatów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej winna się odbywać przy zapewnieniu odpowiednich środków na realizację tych zadań, w tym środków na obsługę etatową zadań, oraz zapewnieniu odpowiednich dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami. Dokonano analizy czynników mogących ograniczać samodzielność dochodową powiatu w analizowanym obszarze zadań. Próba pozbawiania dochodów powiatu z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa jest elementem pośredniego ingerowania w samodzielność dochodową powiatów.(abstrakt oryginalny)

The paper addresses selected issues related to the financial autonomy of local government, using the example of revenues that Polish poviats [districts] receive on account of their performance of public tasks, such as the management of publicly owned real estate, devolved from central government administration to local government units. Where such public tasks are delegated to local governments, commensurate funding to support jobs involved in the performance of these tasks as well as fair compensation for real property management services should be provided. The paper analyzes the factors attributable to these delegated tasks that might constrain the financial autonomy of poviats. It seems that any attempt to deny poviats the income that is lawfully due on real property management services rendered to the state could be seen as indirect interference with their financial autonomy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bończak-Kucharczyk E., 2014, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 2. Czechowski P. (red.), 2015, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 3. Dziennik Polski 24, www.dziennikpolski24.pl/artykul/9353287,nowa-huta-jednak-nie-dla-urzedni kow,id,t.html [dostęp: 24.10.2016].
 4. http://nca.malopolska.pl [dostęp: 21.10.2016].
 5. Klat-Górska E., 2015, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 6. Niezgoda A., 2012, Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Prawo dla samorządu, http://prawodlasamorzadu.pl/2015.02.02-mozliwosc-wydatkowania-srodkow-wlasnych-jst-na-realizacje-zadan-zleconych-oczami-rio.html [dostęp: 15.10.2016].
 8. Skrzydło W., 2013, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 9. Tarno J.P. i in., 2002, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa, Lexis Nexis.
 10. Uchwała SN z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 35/11, OSNC 2012, nr 3, poz. 30.
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. 2016, poz. 2147 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. 2016, poz. 198 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.
 14. Wyrok SN z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. II CSK 195/11.
 15. Zimmermann J., 2012, Prawo administracyjne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu