BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyłowski Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
System rowerów miejskich jako narzędzie równoważenia mobilności na przykładzie Gdyni
Bike Sharing System as a Tool for Sustainable Mobility - Gdynia City Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 299-308, mapy, wykr., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań
Słowa kluczowe
Transport miejski, Drogi rowerowe, Ochrona środowiska
City transport, Cycle lanes, Environmental protection
Uwagi
Zeszyt jubileuszowy w 45-lecie pracy zawodowej oraz w 70. rocznicę urodzin Prof. dr. hab. Jana Burnewicza, streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
Dynamiczny rozwój miast przyczynia się do wzrostu kosztów zewnętrznych, w tym zaburzenia równowagi środowiska naturalnego, kongestii, obniżając w rezultacie jakość życia i pogłębiając negatywne megatrendy, jak np. zmiany klimatyczne. W konsekwencji są podejmowane działania mające zahamować te negatywne skutki. Celem publikacji jest przedstawienie i analiza systemu rowerów miejskich jako potencjalnego narzędzia równoważenia mobilności na obszarach zurbanizowanych. Zweryfikowano pozytywnie przyjętą hipotezę badawczą: część kierowców poruszających się samochodami w Gdyni będzie potencjalnie zainteresowana korzystaniem z tego systemu. Dokonano tego na podstawie analizy literatury źródłowej oraz badania ankietowego przeprowadzonego wśród losowo wybranych respondentów za pomocą anonimowego kwestionariusza ankietowego.(abstrakt oryginalny)

The dynamic development of cities contributes to higher internal costs, the imbalance of the environment, congestion, reducing life quality and deepening such megatrends as climate change. Consequently, actions are taken to curb these negative effects. The aim of the publication is to present and analyze the system of city bikes as a tool for balancing mobility in urban areas. The following research hypothesis has been verified: the drivers in Gdynia are potentially interested in using the system of bike sharing. This was done based on the analysis of the source literature and a survey conducted among a randomly selected drivers. To carry out the study was used a measuring tool in the form of an anonymous questionnaire. Keywords: sustainable mobility, city bikes, Gdynia, survey research(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banister D., The sustainable mobility paradigm, "Transport Policy" 2008, Vol. 15, Iss. 2.
 2. Burnewicz J., Nouvelles mobilités et villes intelligentes en Pologne, l'Observatoire des Politiques et des Stratégies de Transport en Europe, Paris 2013.
 3. Durka M., System rowerów miejskich jako narzędzie zrównoważonego transportu, praca magisterska napisana pod kierunkiem A. Przybyłowskiego, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2016.
 4. Jak rowery miejskie tworzą "smart cities" [w:] Biała Księga Mobilności 2015, Nextbike, Stowarzyszenie Transportu Publicznego, Transport Publiczny, http://transport-publiczny.pl/ BKM/BialaKsiegaMobilnosci2015.pdf [dostęp: 20.12.2016].
 5. O Nextbike, https://nextbike.pl/o-nextbike/ [dostęp: 28.03.2017].
 6. Pacuk M. et al., Gdynia w Unii Europejskiej: warunki życia, Uniwersytet Gdański-"Bernardinum", Gdańsk-Peplin 2016.
 7. Pawłowska, B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno- gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 8. Przybylska L. et al., Gdynia w Unii Europejskiej: spójność społeczna i terytorialna, Uniwersytet Gdański-"Bernardinum", Gdańsk-Peplin 2016.
 9. Tarkowski T. et al., Gdynia w Unii Europejskiej: konkurencyjność gospodarki, Uniwersytet Gdański-"Bernardinum", Gdańsk-Peplin 2016.
 10. Vélo'v Stations, http://www.velov.grandlyon.com/en/stations.html [dostęp: 20.12.2016].
 11. Wefering F. et al., Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, European Commission, Brussels 2013.
 12. White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels 28.03.2011, COM(2011) 144 final.
 13. Wołek M., SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej, "Logistyka" 2014, nr 2.
 14. Wołek M., Wyszomirski O., Nowe kierunki planowania transportu w świetle doświadczeń projektu ELTIS+, http://www.sape.org.pl/doc/6_Nowe_kierunki_planowania_transportu_w_ swietle_doswiadczen.pdf [dostęp: 20.03.2017].
 15. Zawieska J., Inteligentne miasta w Polsce a cele polityki transportowej Unii Europejskiej, praca doktorska napisana pod kierunkiem J. Pieriegud, SGH, Warszawa 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu