BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michniewska Katarzyna
Tytuł
Wpływ uwarunkowań regulacyjnych w zakresie odzysku i recyklingu surowców na funkcjonowanie systemów logistycznych przedsiębiorstw
The Impact of the Regulatory Framework in the Field of Recovery and Recycling of Raw Materials on the Operation of Systems of Logistic Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 65, s. 37-45, rys.,tab., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie procesów i systemów logistycznych
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami, Łańcuch dostaw
Environmental protection, Waste management, Supply chain
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rosnąca rola zagadnień związanych z ochroną środowiska wyraźnie zarysowuje się w narzędziach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to nierozerwalnie związane z ilością nowych aktów prawnych, jakie pojawiają się w obszarze zrównoważonego rozwoju. Nowoczesne przedsiębiorstwo, chcąc być w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dąży do tego, aby je wszystkie znać i być w stanie na bieżąco spełniać ustawowe wymogi. Ostatnie lata przyniosły różnorodne rozwiązania legislacyjne w tym zakresie.

The impact of the regulatory framework in the field of recovery and recycling of raw materials on the operation of systems of logistic enterprises is significant due to the large number of legal acts connected to it. The subject of this article is to examine the extent to which numerous legislative documents in the field of sustainable development affect the functioning of supply chains by changing their shape, infrastructure, the parties involved and the emergence of new objects which are subject to flows. These changes require the development of new business models and their implementation in the economic life of Poland(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bisgaard T, Henriksen K., Bjerre M., Green Business Model Innovation: Conceptualisation, Next Practice and Policy, Nordic Innovation, Oslo 2012.
  2. Cosserat G., Modern Auditing - Second edition, John Wiley & Sons, Chichester 2004.
  3. Kaiser F., Wolfing S., Fuhrer U., 5. Environmental Attitude and Ecological Behaviour, "Journal of Environmental Psychology" 1999, no. 19.
  4. Kollmuss A., Agyeman J., Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?, "Environmental Education Research" 2002, no. 3.
  5. Michniewska K., Siwiec P, Analiza luki intencjonalno-behawioralnej w zakresie przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju przez firmy sektora MSP, w szczególności w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i przestrzegania ustawowych obowiązków w tym zakresie, "Logistyka Odzysku" 2015, nr 17.
  6. Ochrona środowiska. Environment 2014, red. D. Bochenek, Główny Urząd Statystyczny, ZWS, Warszawa 2014.
  7. Pochampally K., Nukala S., Gupta S., Strategic Planning Models for Reverse an Closed - Loop Supply Chains, CRC Press, Boca Raton 2009.
  8. Projekt rozporządzenia z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
  9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, red. A. Wilmańska, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2010, www.parp.gov.pl
  10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu