BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Bogusław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nowe spojrzenie na stabilność systemu finansowego - mechanizmy pomocy finansowej
New perspective on financial system stability: financial aid mechanisms
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2017, z. 155, s. 43-56, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje finansowe, Stabilność finansowa, Rynki finansowe
Financial institutions, Financial sustainability, Financial markets
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C23, E52, E58, G01, H30, 047
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, opartym na referacie wygłoszonym na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Skarbowości w dniu 21 listopada 2016 r. pt. "Mechanizmy utrzymania stabilności systemu finansowego w niestabilnym otoczeniu" zaprezentowano wybrane zagadnienia, co do których autorzy książki, napisanej w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, wyrazili swoje stanowisko. Są to kwestie dotyczące: • roli i znaczenia stabilności systemu finansowego we współczesnej gospodarce, • instytucjonalno-regulacyjnych mechanizmów stabilności systemu finansowego, • mechanizmów pomocy finansowej banków centralnych w warunkach niestabilności systemu finansowego, • aktywności międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach kryzysu, • pomocy publicznej dla instytucji finansowych w UE, • analizy ilościowej stabilności finansowej, dotyczącej zależności między pomocą finansową, stabilnością finansową a wzrostem gospodarczym.(abstrakt oryginalny)

The paper is based on the presentation delivered at international conference organised by the Department of Treasury on 21 November 2016 "Mechanics of financial system stability in an unstable nvironment" and discusses selected issues examined by authors of the book financed from the grant awarded by the National Science Centre. The list of discussed issues includes: • role and relevance of financial system stability in contemporary economy, • institutional and regulatory mechanics of financial system stability, • mechanisms of financial aid offered by central banks in conditions of financial system instability, • activities of international financial institutions in the times of crisis, • State aid for financial institutions in the EU, • quantitative analysis of the financial system stability concerning the relationship between financial aid, financial stability, and economic growth.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobrzańska A., Polityka makroostrożnościowa banku centralnego, Difin, Warszawa 2016.
  2. Marciniak Z., Ujemna stopa procentowa - nowe zjawisko w gospodarce światowej, w: Polityka gospodarcza Unii Europejskiej i krajów strefy euro, badanie statutowe KGS/S16/07/2016
  3. Mechanizmy stabilności systemu finansowego, red. nauk. A. Alińska, K. Wasiak, C. H. Beck, Warszawa 2016.
  4. Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2016.
  5. Stabilność finansowa, red. nauk. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
  6. Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. nauk. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa 2016.
  7. System finansowy w Polsce, t. 1 i 2, red. nauk. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  8. Współczesne finanse publiczne, red. nauk. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu