BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowski Sławomir Ireneusz (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Czy unia ekonomiczna i monetarna w Europie przetrwa?
Will the Economic and Monetary Union in Europe Survive?
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 8, s. 5-17, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro, Europejska Współpraca Polityczna, Europejski Obszar Gospodarczy, Dług publiczny, Redukcja zadłużenia, Redukcja zadłużenia zagranicznego, Spłata zadłużenia, Zadłużenie
Economic and Monetary Union (EMU), Euro, European Political Cooperation (EPC), European Economic Area, Public debt, Debt reduction, Reduction of foreign debt, Debt repayments, Indebtedness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E62, F33, F34, H6, H87
summ., streszcz.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie warunki powinny być spełnione, aby unia ekonomiczna i monetarna przetrwała w warunkach nadal występujących symptomów kryzysu finansowego. Stąd też sformułowano hipotezy dotyczące kwestii spłaty długu publicznego i reformy finansów publicznych w krajach będących w stanie kryzysu finansowego. Wyniki analizy wskazują, że bez redukcji długu publicznego i gruntownych reform zarówno w krajach zadłużonych, jak i w skali samego obszaru euro unia ekonomiczna i monetarna nie przetrwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of paper is to answer the question: What conditions should be fulfilled for the survival of the Economic and Monetary Union in the opportunities of symptoms of a financial crisis. The hypothesis concerns sovereign debt repayment and public finance reform in countries with excessive sovereign debt during a financial crisis have been formulated. The results of the analysis indicate that without a reduction of sovereign debt and deep public finance reform on the level of countries and institutional reforms at the EU' level the Economic and Monetary Union will not survive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buiter, W.H., 1995, Macroeconomic Policy during a Transition to Monetary Union, CEPR Discussion Paper, August, no. 1222.
 2. Bukowski, S., 2003, Teoretyczne podstawy i realizacji unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich. Szanse i zagrożenia dla Polski, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 3. Bukowski, S.I., 2007, Strefa euro. Perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, PWE, Warszawa.
 4. Bukowski, S.I., 2011, Economic and Monetary Union - Current Fiscal Disturbances and the Future, International Advances in Economic Research An official Publication of the International Atlantic Economic Society. Special Issue The Greek Financial Crisis, Guest Editor: Nicholas Apergis, vol. 17, no. 3, s. 274-287.
 5. De Grauwe, P.,1997, The Economics of Monetary Integration, 3th revised ed., Oxford University Press, Oxford.
 6. De Grauwe, P., 2003, Unia walutowa, Warszawa, PWE.
 7. Feld, L.P., Schmidt, Ch.M., Schnabel, I., Wieland, V., 2015, Divergence of Liability and Control as the Source of Over-indebtedness and Moral Hazard in the EMU, w: Balwin, R., Giavazzi, F. (Eds.), The Eurozone Crisis. A Consensus View of the Causes and a Few Possible Remedies, A VoxEU.org eBook, CEPR Press, voxeu. org/sites/ default/files/ file/ reboot_upload _0. pdf.
 8. Frankel, J.A., Rose, A.K., 1997, The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, CEPR Discussion Paper Series, no. 1473.
 9. Global Competitiveness report 2010-2011, World Economic Forum, 2011, www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.
 10. Global Competitiveness report 2016-2017, World Economic Forum, 2016, www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2016-17.pdf.
 11. Grubel, H.G., 1970, The Theory of Optimum Currency Areas, Canadian Journal of Economics, May.
 12. Grubel, H.G., 1977, International Economics, Homewood, Illinois.
 13. Kenen, P.B., 1970, The Theory of Opium Currency Areas: an Eclectic View, w: Mundell, R.A., Swoboda, A.K. (Eds.), Monetary Problems of the International Economy, Chicago University, Chicago.
 14. Krugman, P.R.,1999, Currencies and Crises, The MIT Press Cambridge, 7th ed., Massachussets, London.
 15. Krugman P.R., Obstfeld M., 2000, International Economics. Theory and Policy, 5th ed., Addison - Wesley Publishing Company, Massachusetts.
 16. Mayer, T., 1995, A Degree of German Doubt, Financial Times, April 21st. McKinnon, R.I., 1963, Optimum Currency Areas, The American Economic Review, vol. 53, September.
 17. Mortimer-Lee, 2001, Czy Euroland może funkcjonować przy jednej stopie procentowej?, Temperton, P. (red.), Euro. Wspólna waluta, Feldberg, SJA, Warszawa.
 18. Mundell, R., 1961, A Theory of Optimum Currency Areas, The American Economic Review, vol. 53, September.
 19. Oręziak, L., 1999, Euro. Nowy pieniądz, PWE, Warszawa.
 20. Sapiro, A., Aghion, P., Bertola, G., Hellwig, M., Pisani-Ferry, J., Rosati, D., Viňals, J., Wallace, H., Buti, M., Nava, M., Smith, P.M., 2003, An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economic System deliver. Report of an Independent High--Level Study Group Established on the Initiative of the President of European Commission, Brussels, July.
 21. The Global Competitiveness Report 2010-2011, www3. weforum. org/ docs/ WEF_Glo-bal CompetitivenessReport_2010-11.pdf.
 22. The Global Competitiveness Report 2014-2015, www3. weforum. org/ docs/ WEF_Glo-bal CompetitivenessReport_2014-2015.pdf.
 23. Tyrie, A., 1995, A Political Economy of Economic and Monetary Union, w: Baldassari, M., Mundell, R. (Eds.), Bulding the New Europe, vol. 1: The Single Market and Monetary Unification, St. Martin, Press Rome.
 24. Williamson, J., 1990, What Washington Means by Policy Reform, w: Williamson, J. (Ed.), Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Institute for Inter-national Economics, Washington, D.C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.8.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu