BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Lidia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Mesjasz Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku
Application of the Game Theory in Modelling Greek Negotiation with Creditors in 2015
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 8, s. 18-31, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy, Teoria gier, Negocjacje, Negocjacje gospodarcze, Negocjacje międzynarodowe, Zadłużenie, Zadłużenie zagraniczne, Dług, Dług zagraniczny
Financial crisis, Economic crisis, Game theory, Negotiations, Economic negotiations, International negotiations, Indebtedness, Foreign debt, Debt, External debt
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C78, E65, F34, G15, H63
summ., streszcz.
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Koncepcje z zakresu teorii gier są stosowane w negocjacjach do budowy modeli matematycznych procesów negocjacji oraz jako podstawa do tworzenia analogii i metafor pozwalających na opis, analizę związków przyczynowo-skutkowych oraz przewidywanie. Celem artykułu jest próba wykorzystania koncepcji z zakresu teorii gier do modelowania negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku, który miał decydujące znaczenie dla zażegnania niebezpieczeństwa poważnego kryzysu w skali europejskiej, a nawet i globalnej. Ponadto ostatnia runda negocjacji Grecji z wierzycielami w znaczącym stopniu odzwierciedla ich złożoność oraz zawiera w sobie zarówno możliwości rozwiązania kryzysu, jak i zarzewie dalszych napięć. Jako podstawę rozważań przyjęto koncepcję "balansowania na krawędzi" (brinkmanship), "dylemat więźnia" oraz "pokera drogowego". (abstrakt oryginalny)

The concepts borrowed from the game theory are applied for the construction of the mathematical models of processes of negotiations and as a basis for creating analogies and metaphors, which, in turn, are applied for description, causal analysis and prediction. The aim of the paper is to use the concepts drawn from the game theory to model negotiations between Greece and its creditors in the year 2015, which was of crucial importance for averting the danger of a serious crisis in the European Union, and even on a global scale. In addition, the last round of negotiations of Greece with its creditors reflects the complexity of the country's debt problem and includes both the possibility of a solution for the crisis and as a sign of further tensions. As a basis for the discussion the concepts of "brinkmanship", "prisoner's dilemma" and "chicken" was adopted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ardagna, S., Caselli, F., 2014, The Political Economy of the Greek Debt Crisis: A Tale of Two Bailouts, American Economic Journal: Macroeconomics, vol. 6, no. 4.
 2. Das, U.S., Papaioannou, M.G., Trebesch, Ch. 2012, Sovereign Debt Restructurings 1950-2010. Literature Survey, Data, and Stylized Facts, IMF Working Paper, no. 203.
 3. Cohan, W.D., 2015, Plenty Deserve Blame for Greece's Woes, but Maybe Not Goldman Sachs, New York Times, July 13, http://www.nytimes.com/2015/07/14/business/de-albook/plenty-deserve-blame-for-greeces-woes-but-maybe-not-goldman-sachs. html?_r=0 [dostęp: 18.09.2015].
 4. Hargreaves-Heap, S.P., Varoufakis, Y., 2004, Game Theory: A Critical Introduction, Routledge, London and New York.
 5. Independent, 2015, Greece Debt Crisis: Economist Paul Krugman Admits He "Overestimated the Competence of the Greek Government", 20 July.
 6. Kalka, P., 2012, Unia Europejska wobec kryzysu finansów publicznych w strefie euro, Przegląd Zachodni, nr 2.
 7. Martin, F.M., Waller, C.J., 2012, Sovereign Debt: A Modern Greek Tragedy, Federal Reserve Bank of St Louis Review, vol. 94, no. 5, https://research.stlouisfed.org/ publications/review/12/09/321-340Martin.pdf [dostęp: 4.06.2015].
 8. Nurmi, H., 1987, W poszukiwaniu teorii rozstrzygania konfliktów, Projektowanie i Systemy, t. IX.
 9. Owsiak, S., 1998, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Parkin, M., 1990, Economics, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, MA.
 11. Public sector debt statistics. Guide for Compilers and Users, 2013, IMF, Washington D.C., http://www.tffs.org/pdf/method/2013/psds2013.pdf [dostęp: 17.10.2014].
 12. Schelling, T., 2013, Strategia konfliktu, Oficyna, a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 13. Sporek, T., 2013, Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji, Studia Europejskie, nr 3.
 14. Szabó, D., 2015, Greek Dilemma, Superposition Fund, 29.05, http://www.superposi-tion.hu/en/blog/greek-dilemma [dostęp: 21.07.2015].
 15. Varoufakis, Y., 1991, Rational Conflict, Blackwell Publishers, Oxford.
 16. Varoufakis, Y., 2015, Full Transcript: Our Battle to Save Greece, New Statesman, 13.07.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.8.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu