BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waliszewski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Europejska unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia realizacji w Polsce
Capital Markets Union - Challenges and Threats for Completion in Poland
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 8, s. 50-67, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego
Słowa kluczowe
Międzynarodowe rynki kapitałowe, Rynki finansowe, Brexit, Zewnętrzne finansowanie gospodarki, Kryzys gospodarczy, Finanse międzynarodowe
International capital markets, Financial markets, Brexit, External financing of the economy, Economic crisis, International finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G10, G18, G32
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Unia Europejska boryka się z problemami związanymi m.in. ze skutecznym pobudzaniem wzrostu gospodarczego w okresie najniższych w historii stóp procentowych. Władze nowej kadencji UE (2014-2019) zaplanowały wiele projektów do realizacji, ale najważniejszym z nich jest Plan inwestycyjny dla Europy. Artykuł jest poświęcony jednej z inicjatyw w ramach tego planu - unii rynków kapitałowych, która ma zdywersyfikować strukturę finansowania sektora MŚP w kierunku finansowania rynkowego. Unia rynków kapitałowych, w przeciwieństwie do unii bankowej, dotyczy wszystkich krajów UE, w tym Polski. W artykule przedstawiono szanse i zagrożenia realizacji tego projektu w Polsce. Pominięto ewentualny wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) na kształt unii rynków kapitałowych, ponieważ nie było to przedmiotem opracowania. (abstrakt oryginalny)

The European Union is struggling with problems related to, inter alia, the effective stimulation of economic growth in a period of historically low interest rates. The authorities of the new mandate of the EU (2014-2019) planned a number of projects to be implemented, but the leading one is the Investment Plan for Europe. The paper is devoted to one of the initiatives under this plan - the Capital Markets Union, which is to diversify the financing structure of the SME sector in the financing market. The EU capital markets, in contrast to the banking union is planned for all countries of the EU, including Poland. The paper presents the opportunities and risks of this project in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belka, M., 2015a, Conference Reinventing the Eurozone: The View from Central Europe 23 September 2015, PISM, 1a Warecka Str., Warsaw.
 2. Belka, M., 2015b, Finance for Growth: The Capital Markets Union, Rome Investment Forum, Financing Long-Term Europe.
 3. Capital Markets Union: Integration of Capital Markets in the European Union, 2015, PwC, September.
 4. Capital Markets Union. The Perspective of European Growth Companies, 2015, E&Y I TheCityUK, October.
 5. Dombret, A., Kenadjian, P.S., 2015, The European Capital Markets Union: A Viable Concept and a Real Goal?, Walter de Gruyter.
 6. Economic Analysis Accompanying the Document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Action Plan on Building a Capital Markets Union, Bruksela, 30.09.2015 r.
 7. EKF: rynek kapitałowy nie zastąpi banków w finansowaniu gospodarki, PAP, 13.06.2016 r.
 8. Janc, A., 2015, Rynki kapitałowe i ich znaczenie dla wzrostu gospodarczego - czy historia może być pouczająca dla Europy? w: Janc, A., Mikołajczak, P., Waliszewski, K., Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 9. Kaya, O, 2015, Capital Markets Union. An Ambitious Goal, but Few Quick Wins, EU Monitor Global Financial Markets, Deutsche Bank Research, 2 November.
 10. Maciejczyk-Bujnowicz, I., 2015, Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Należności i zobowiązania banków, NBP.
 12. Nowak, P., 2016, Jesteśmy gotowi do rozmów, Parkiet, 23 kwiecień.
 13. Plan działań na rzecz unii rynków kapitałowych, Bruksela, 30.09.2015 r.
 14. Ramotowski, J., 2015, Jak ma wyglądać unia rynków kapitałowych, Obserwator Finansowy, 9 listopada.
 15. Ramotowski, J., 2016, Europejski nadzór potrzebuje stabilizacji, Obserwator Finansowy, 23 czerwca.
 16. Rozwój systemu finansowego w Polsce za lata 2010-2014, NBP, raporty.
 17. Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów, 2015, PricewaterhouseCoopers.
 18. Simpson, M., Srivastava, A., 2015, Action Plan on Building a Capital Markets Union, Baker & McKenzie, 23 November.
 19. Solarz, J.K., 2015, Porównanie Unii Bankowej z Unią Rynków Kapitałowych. Przyczynek do teorii hybrydowego pośrednictwa finansowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVI, z. 12, cz. I.
 20. Sroka I., 2016, Unia Rynków Kapitałowych - wpływ na rynek kapitałowy w Polsce, w: Czerwińska, T., Nowak, A.Z. (red.), Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 21. Waliszewski, K., 2015, Unia bankowa i unia rynków kapitałowych - analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym, Nauki o Finansach, nr 2.
 22. Zaleska, M., 2015, Unia rynków kapitałowych nie zastąpi bolesnych reform, Obserwator Finansowy, 1 lipiec.
 23. Zielona księga, Tworzenie unii rynków kapitałowych, Bruksela, 18.02.2015 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.8.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu