BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobosz Agata
Tytuł
Smartsourcing usług logistycznych w przedsiębiorstwach
Smartsourcing of Logistics Services in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 65, s. 47-62, rys.,tab., bibliogr.11 poz.
Tytuł własny numeru
Modelowanie procesów i systemów logistycznych
Słowa kluczowe
Obsługa klienta, Logistyczna obsługa klienta, Przedsiębiorstwo, Usługi
Customer service, Logistics customer service, Enterprises, Services
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Spowolnienie gospodarcze, które wymusiło na przedsiębiorstwach dążenie do ciągłego minimalizowania kosztów i szukania nowych rozwiązań w usprawnianiu procesów logistycznych, wyłoniło pewną koncepcję, która staje się coraz bardziej popularna w tworzeniu nowych modeli biznesowych. Konkurowanie w coraz bardziej zmiennym otoczeniu wymaga dążenia do specjalizacji działań, które podmioty gospodarcze muszą wykonywać jak najbardziej produktywnie. Istnieje wiele kierunków efektywnego gospodarowania. Przykładem mogą być natychmiastowa reakcja na zmienne i dynamicznie rozwijające się zjawiska gospodarcze, otwarcie się na współpracę z innymi przedsiębiorstwami, podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług czy też wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Koncentrując się na aspektach innowacyjności w gospodarowaniu, można stwierdzić, że istnieje wiele obszarów zastosowania nowych kreatywnych koncepcji techniczno-technologicznych i usługowych. Obszar ten z uwagi na bezpośredni, jak i pośredni wpływ na efektywność gospodarowania różnych form działalności gospodarczej, tj. od podmiotów gospodarczych, poprzez łańcuchy logistyczne, aż po globalne sieci dostaw, kreuje stały imperatyw poszukiwania, badania oraz wdrażania innowacyjnych koncepcji, metod oraz narzędzi w nurcie myślenia logistycznego. (fragment tekstu)

Innovation management is the goal for every modern enterprise. Companies seek to reduce costs and to specialize in particular area of business activity. This article refers to smartsourcing, which means a relatively new idea as well as an instrument, which can be applied for the improvement of business processes including logistics. Thus, smart- sourcing as a new tool responds to the need for an innovative approach to logistics. It presents opportunities to reduce costs through the use of outsourcing in business. Schemes, included in this article, explain the idea of smartsourcing and show a lot of potential benefits, which can be achieved from its application into business practice.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak H., Poszukiwanie nowych paradygmatów w zarządzaniu łańcuchem dostaw w warunkach stagnacji gospodarczej, red. M. Chaberek, A. Jezierski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego" 2007, nr 35.
 2. Chaberek M., Logistyczne uwarunkowania proinnowacyjnych relacji w łańcuchu dostaw, red. M. Chaberek, A. Jezierski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego" 2007, nr 35.
 3. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 4. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 5. Feldman J.M., How to Just In Time Inventories Combat Foreign Competition, Business Week, Special Report, London 1984.
 6. Koulopoulos TM., Roloff T, Smartsourcing: Driving Innovation and Growth Through Outsourcing, Platinium Press, USA 2006.
 7. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 8. Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 9. Murphy PR. Jr, Wood D.F., Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice 2011.
 10. Power M. J., Desouza K.C., Bonifazi C., Outsourcing, MT Biznes, Warszawa 2006.
 11. Reszka L., Prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa, red. M. Chaberek, A. Jezierski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego" 2007, nr 35. www.translatica.pl. www.forbes.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu