BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janicka Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kierunki przepływów kapitałowych we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym
Directions of Capital Flows in Contemporary International Monetary System
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 8, s. 68-85, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego
Słowa kluczowe
Gospodarowanie kapitałem, Kapitał, Inwestycje kapitałowe, Neoklasyczna teoria instytucji, Międzynarodowy system walutowy
Capital economizing, Capital, Capital investments, Neoclassical theory of institutions, International monetary system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F33, F21, F42
summ., streszcz., Artykuł sfinansowany z grantu badawczego NCN nr: UMO-2013/09/B/HS4/01329 pt. "Wpływ importu kapitału na wzrost gospodarczy"
Abstrakt
Kierunki i wolumen kapitału inwestycyjnego przepływającego w gospodarce globalnej są immanentnie związane z uwarunkowaniami działania między-narodowego systemu walutowego. Model neoklasyczny, będący głównym punktem odniesienia dla ekonomistów badających współcześnie międzynarodowe przepływy kapitału, trudno uznać za odpowiednie narzędzie badawcze. Nie uwzględnia on specyfiki funkcjonowania współczesnego systemu walutowego, nie jest także w stanie objaśnić dominujących obecnie w gospodarce światowej przepływów o charakterze dwukierunkowym. Kapitał nie płynie od krajów nadwyżkowych, rozwiniętych i bogatych, które mają jego znaczące zasoby, do krajów deficytowych, rozwijających się i ubogich, cierpiących na jego niedobór. Współczesny system walutowy stworzył takie ramy działania, że kraje rozwinięte mogą być kapitałobiorcami netto, a rozwijające się - kapitałodawcami netto. Coraz mniej zasadne staje się zarówno badanie tzw. paradoksu Lucasa, jak i współczesnych międzynarodowych przepływów kapitałowych przy wykorzystaniu modelu neoklasycznego, który zdecydowanie zbyt mocno upraszcza otaczającą nas rzeczywistość. (abstrakt oryginalny)

Directions and the volume of investment capital flows in the global economy are inherently linked with circumstances surrounding the international monetary system. The neoclassical model, the main point of reference for economists who presently examine international capital flows, can hardly be considered an appropriate research tool. It does not take account the specificity of the contemporary monetary system, neither can it explain two-direction flows that have currently dominated the global economy. Capital does not flow from surplus, developed and rich countries with substantial financial resources to deficit countries, developing and poor, which suffer from capital shortage. The contemporary currency system developed an operational framework, which has enabled developed countries to become net debtors and developing countries to become net creditors. Studying the so called Lucas paradox or contemporary international capital flows using the neoclassical model, which oversimplifies the reality, has become little justified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., Volosovych, V., 2005a, Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? An Empirical Investigation, NBER Working Paper, no. 11901.
 2. Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., Volosovych, V., 2005b, Capital Flows in a Globalized World: the Role of Policies and Institutions, NBER Working Paper, no. 11696.
 3. Block, B., Forbes, K., 2004, Capital Flows to Emerging Markets: The Myths and Realities, paper prepared for the Conference "Myths and Realities of Globalization" at the Federal Reserve Bank of Dallas, November 4, www.whitehouse.gov/cea/forbes--capitalflows-mythstealities-20041104.pdf.
 4. Caselli, F., Feyrer, J., 2006, The Marginal Product of Capital, paper presented at the 7th Jacques Polak Annual Research Conference hosted by the IMF, Wsahington D.C., November 9-10, www.imf.org/external/np/res/seminars/2006/arc/pdf/cas.pdf.
 5. Clemens, M.A., 2002, Do Rich Countries Invest Less in Poor Countries than the Poor Countries Themselves?, Center for Global Development, Working Paper, no. 19, http://www.cgdev.org/content/publications/detail/2771.
 6. Czarczyńska, A., Śledziewska, K., 2003, Teoria integracji europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Gourinchas, P.-O., Jeanne, O., 2007, Capital Flows to Developing Countries: The Allocation Puzzle, NBER Working Paper, no. 13602.
 8. Janicka, M., 2010a, Liberalizacja przepływu kapitału w gospodarce globalnej. Przypadek Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Janicka, M., 2010b, Directions of Capital Movements in Developing Countries of Asia and Central and Eastern Europe, in: Bukowski, S. (Ed.), Global Economy Challenges of the 21th Century, Technical University of Radom, Publishing Office, Radom, s. 196-208.
 10. Janicka, M., 2012, Kierunki przepływów kapitałowych w gospodarce światowej, w: Bilski, J., Kłysik-Uryszek, A. (red.), Globalne aspekty kryzysu strefy euro, Folia Oeconomica, no. 273, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 157-173.
 11. Lucas, R.E., Jr., 1990, Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?, American Economic Review, Paper and Proceedings, no. 80, s. 92-96.
 12. Molle, W., 2000, Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza Gdańsk.
 13. Reinhart, C.M., Rogoff, K.S., 2004, Serial Default and the "Paradox" of Rich to Poor Capital Flows, NBER Working Paper, no. 10296.
 14. Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee Alert Mechanism Report 201, prepared in accordance with Articles 3 and 4 of Regulation, EU, No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, {SWD(2013, 790 final} {SWD(2013, 791 final} Brussels, 26.11.2015 COM(2013, 790 final, European Commission.
 15. The Global Financial Centres Index 18, http://www.longfinance.net/programmes/ financial-centre-futures/fcf-gfci.html.
 16. World Economic Outlook, April, różne lata, IMF, www.imf.org.
 17. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weoselagr.aspx.
 18. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weoselgr.aspx.
 19. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy.html.
 20. http://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD/countries.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.8.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu