BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Burgiel Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Współdzielenie wirtualnych i realnych zasobów jako podstawa typologii konsumentów
Sharing Virtual and Real Resources as the Basis of Consumers' Typology
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 396-408, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Prosument, Typologia, Wzorce konsumpcji, Trendy konsumenckie
Consumer behaviour, Prosumer, Typology, Consumption patterns, Consumer trends
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, O33, D10
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Wśród nowych trendów konsumenckich utrwalają się zachowania związane z procesami współdzielenia zasobów, wynikające z upowszechniania się konsumpcji wspólnej oraz postaw prosumenckich. W artykule omówiono zakres zachowań związanych ze współdzieleniem zasobów realnych (dóbr materialnych) oraz wirtualnych. Uwzględniono efekty podejmowanych działań (czerpanie lub dawanie) oraz przestrzeń, w której dokonują się akty współdziałania (Internet/świat realny). Efektem prowadzonych rozpoznań jest przeprowadzenie typologii konsumentów metodą k-średnich, w wyniku której wyodrębniono: entuzjastów współdzielenia, sceptyków oraz eksploratorów Internetu. Wyniki badań wskazują, że na kształtowanie się skłonności do współdziałania wpływ ma wiek, pleć, wysokość dochodów i kierunek wykształcenia. (abstrakt oryginalny)

Among the new consumer trends, we can observe intensification of behaviours connected with the processes of sharing different resources with other people, which results from the rising popularity of the collaborative consumption and prosumer attitudes. The article indicates the scope of behaviours which represent sharing both real resources (material goods) and virtual ones. It takes into account the effects (directions) of actions (i.e. using vs. transferring resources) and the space in which the acts of cooperation take place (Internet vs. real world). The analysis we conducted allowed for creation of consumers' typology for which k-means method was used. We were able to identify 3 consumers' categories: enthusiasts of sharing, sceptics and Internet explorers. Additionally, we noted that the tendency to cooperate was affected by age, gender, household income level, and the type of education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauwens M., Mendoza N., Iacomella F. (2012), Synthetic Overview of the Collaborative Economy, P2P Foundation, http://p2p.coop/files/reports/collaborative-economy- 2012.pdf [dostęp: 12.12.2016].
 2. Belk R. (2007), Why Not Share Rather than Own?, "Annals of the American Academy of Political and Social Science", No. 611.
 3. Botsman R., Rogers R. (2010) What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 4. Burgiel A. (2014a), Rozwój technologii informacyjnych jako determinanta adaptacji modelu konsumpcji wspólnej, "Marketing i Rynek", nr 11.
 5. Burgiel A. (2014b), Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku, "Marketing i Rynek", nr 8.
 6. Burgiel A. (2014c), Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, (w:) Kieżel E., Smyczek S. (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Burgiel A. (2015), Determinanty i perspektywy upowszechnienia konsumpcji wspólnej w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 231.
 8. Felson M., Spaeth J.L. (1978), Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach, "American Behavioral Scientis", No. 978, Vol. 21.
 9. Jackson T.(2005), Live Better by Consuming Less? Is There a Double Dividend in Sustainable Consumption?, "Journal of Industrial Ecology", Vol. 9, No. 1-2.
 10. Krzyżanowska M., Tkaczyk J. (2010), Zachowania nabywców w czasach kryzysu - szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw?, (w:) Figiel Sz. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa.
 11. Sowa I. (2016), Czynniki sprzyjające postawom prosumenckim młodych konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 3(362).
 12. Sowa I.(2015), Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów , w: Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, (w:) Kieżel E., Smyczek S. (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 13. Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy , "Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy".
 14. Xie C., Bagozzi, R., Troye, S. (2008), Trying to prosume: toward a theory of consumers as co-creators of value, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 36(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu