BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomski Eugeniusz (Uniwersytet Gdański), Michałowski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Handel światowy przed globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym i po nim
Trends in the Development of World Trade before and after the Global Financial and Economic Crisis
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 8, s. 86-99, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego
Słowa kluczowe
Handel, Handel międzynarodowy, Handel zagraniczny, Eksport, Koncesje eksportowo-importowe, Import, Kryzys gospodarczy, Sytuacje kryzysowe, Globalna polityka finansowa
Trade, International trade, Foreign trade, Export, Export-import concessions, Import, Economic crisis, Crisis situations, Global financial policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F10, F13, F14
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule są przemiany w handlu światowym w okresie od 1950 roku do dnia dzisiejszego. Autorzy poddali analizie zmiany wartości, wolumenu, a także struktury towarowej i geograficznej handlu. Szczególną uwagę poświęcili okresowi globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, w którym miało miejsce największe od zakończenia drugiej wojny światowej załamanie się handlu światowego. Ważnym punktem analizy, stanowiącym zakończenie artykułu, są perspektywy dalszego rozwoju handlu światowego. Artykuł został napisany na podstawie literatury przedmiotu, raportów organizacji międzynarodowych i dostępnych danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)

The subject of discussion in this paper are the changes which have taken place in world trade since 1950. The authors analyse changes in the value, volume, as well as commodity and geographical structure of trade. Particular attention is devoted to the period of the global financial and economic crisis, when the largest contraction in global trade since the end of World War II was observed. In the end, the most important focus in on prospects for the further development of global trade. The paper has been based on the available literature on the subject, reports of international organizations and statistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gereffi, G., Cattaneo, O., Staritz, S., 2010, Global Value Chains in a Postcrisis World - A Development Perspective, The World Bank, Washington, D.C.
 2. Görg, H., 2015, Neue Trends im Welthandel - oder ist alles noch so vie foüher?, Wirtschaftdienst, Nr. 5.
 3. Hoekman, B., 2015, Trade and Growth - End of an Era?, w: The Global Trade Slowdown: A New Normal? , Hoekman, B. (Ed.), Centre for Economic Policy Research, London.
 4. IMF, 2015a, World Economic Outlook, April, Washington, D.C.
 5. IMF, 2015b, World Economic Outlook Database, April, https://www.imf.org [dostęp: 18.09.2015].
 6. KfW Bankengruppe, 2012, Entwicklung und Perspektiven des Welthandels, KfW Research, Nr 58, Februar.
 7. Liberska, B., 2010, Wpływ globalnego kryzysu finansowego na handel światowy, w: Oniszczuk-Jastrząbek, A., Gutowski, T., Żurek, J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Wydawnictwo Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Loser, C.M., Sood, A., 2010, Breaking away from Mediocrity to a Prosperous Future, w: Kohli H.S. i in. (Eds.), Latin America 2040. Breaking Away from Complacency: An Agenda for Resurgence, Sage Publications, New Delhi.
 9. Morasch, K., Bartholomae, F., 2011, Internationale Wirtschaft: Handel und Wettbewerb auf globalen Märkten, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz.
 10. OECD, 2015, Services Trade Restrictiveness Index, http://www.oecd.org/tad/services--trade/services-trade-restrictiveness-index.htm.
 11. Raschen, M., 2015, Welthandel mit interessanten, aber auch bedenklichen Trends, KFW Economic Research, Fokus Volkswirtschaft, Nr. 84.
 12. Torre, A. de la, Lederman, D., Pienknagura, S., 2015, Doing It Right, Finance & De-velopment, vol. 52, no. 3.
 13. UNCTAD, 2015, UNCTADstat, http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx [dostęp: 15.09.2015].
 14. World Bank, 2015, Services Trade Restrictions Database, http://iresearch.worldbank.org/servicetrade/aboutData.htm.
 15. WTO, 2010, World Trade Report 2010, Geneva.
 16. WTO, 2014, International Trade Statistics 2014, WTO, Geneva.
 17. WTO, 2015a, WTO Statistics database, Time Series on international trade, http://stat.wto.org [dostęp: 15.09.2015].
 18. WTO, 2015b, Regional trade agreements, https://www.wto.org [dostęp: 18.09.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.8.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu