BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Folfas Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Menkes Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP) a system bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and the Global and Regional Security System
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 8, s. 114-126, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Stosunki transatlantyckie, Transatlantycka Strefa Wolnego Handlu (TAFTA), Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji
Economic integration, Economic and political integration of Europe, Transatlantic relations, Transatlantic Free Trade Area (TAFTA), Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15
summ., streszcz., Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01488
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstrakt
Analizujemy potencjalny wpływ Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) negocjowanego między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską na bezpieczeństwo w wymiarze uniwersalnym i regionalnym. Wskazujemy na specyfikę umowy wynikającą z charakterystyki jej stron. Badamy zmiany pozycji UE i USA w gospodarce i handlu światowym, jakie nastąpiły w latach 1995-2013 (w handlu usługami oraz przepływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względu na brak danych w krótszym okresie). Analizujemy zmiany PKB oraz wartości i udziałów w światowym eksporcie dóbr i usług. Na podstawie wartości wzajemnego handlu oraz przepływu BIZ przedstawiamy współzależność gospodarczą UE i USA. Punktem odniesienia czynimy gospodarkę światową oraz grupę BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Uważamy, że ściślejsza współpraca gospodarcza UE z USA stanowi racjonalne uzupełnienie ich aliansu politycznego, pozwalając im wykorzystać wspólne znaczenie do zwiększenia wpływu na globalny porządek gospodarczy, w tym na kontynuację niedyskryminacyjnej liberalizacji współpracy gospodarczej w ramach WTO. (abstrakt oryginalny)

In the paper we analyse the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) indicating its possible impact on global and regional security systems. We stress the specific character of this agreement. It comes with the parties' particular characteristics. We examine changes in the positions of the United States and the European Union in the world economy and international trade in the years 1995-2013 (in trade in services and FDI flows, the unavailability of data forced us to analyse a shorter period). We illustrate them with changes of the GDP as well as of shares in the international export of goods and services. Based on values of their mutual trade and FDI flows we present the interconnection of their economies. The point of reference is the global economy and the BRIC countries (Brazil, Russia, India, and China). In our opinion closer economic co-operation between the EU and the U.S. is a supplement of their political alliance. Moreover, it will allow both parties to increase their impact on the global economic order including the non-discriminatory liberalization of economic cooperation in the framework of the WTO. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarny, E., 2013, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, Warszawa.
 2. Czarny, E., Menkes, J., Toporowski, P., 2009, Gazprom - Threat to Europe?, Poznań University of Economics Review, vol. 9, no. 1, s. 44-46.
 3. Czarny, E., Śledziewska, K., 2012, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa.
 4. Hall, H.K., Nelson, D., 2004, The Peculiar Political Economy of NAFTA: Complexity, Uncertainty and Footloose Policy Preferences, w: Panagariya, A., Mitra, D. (Eds.) Political Economy of Trade, Aid and Foreign Investment Policies, Elsevier, Amsterdam s. 91-109.
 5. Kagan, R., 2002, Power and Weakness, Policy Review, no. 113, www.policyreview.org/ JUN02/kagan.htm/.
 6. Smith, A., 2012, Bogactwo narodów, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 7. Sobczyk, M., 2012, Europe Still Seeks Voice, Kissinger Says, The Wall Street Journal, no. 27.06.2012.
 8. Talk: HenryKissinger, http://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Henry_Kissinger [dostęp: 15.03.2014].
 9. The Case for the U.S. Trade Leadership: The United States is Falling Behind, 2001, http://web.archive.org/web/20021030045704/http://www.brtable.org/pdf/498.pdf.
 10. UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org [dostęp: 31.05.2015].
 11. UNCTAD, 2014, World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan, New York i Geneva.
 12. Waltz, K.N., 1979, Theory of International Politics, Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub., Chicago.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.8.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu