BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamek-Baczyńska Lidia (Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o), Palczewska Olga (Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o)
Tytuł
Dowody przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów - problemy praktyczne i najnowsza linia interpretacyjna
Źródło
Logistyka, 2016, nr 5, s. 43-45, bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Kontrahent, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Supply chain, Contractor, Value Added Tax (VAT)
Kraj/Region
Alpy
Alp
Abstrakt
Sprzedaż towarów na rzecz kontrahenta z innego państwa Unii Europejskiej jest coraz bardziej powszechna. Zgodnie z przepisami unijnymi (Dyrektywa 2006/112/WE), państwa członkowskie zwalniają z VAT dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium danego państwa, ale na terytorium Unii Europejskiej, przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, dokonane dla innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w państwie członkowskim innym, niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.
Przepisy unijne wskazują, że w zakresie podatku VAT konieczna jest harmonizacja ustawodawstw, która wyeliminuje, w miarę możliwości, czynniki, mogące zakłócać warunki konkurencji - zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym. Mając powyższe na względzie, również w Polsce ustawodawca wprowadził preferencyjne zasady opodatkowania tego typu transakcji. Po spełnieniu określonych w ustawie o VAT warunków podatnik może zastosować 0% stawkę VAT do dostaw towarów wywożonych z terytorium Polski na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. Wówczas tego typu transakcja dla potrzeb VAT stanowi, co do zasady, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu