BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowe instrumenty wsparcia rodzinnej przedsiębiorczości przez władze lokalne
Local Governments' Financial Instruments in Support of Family Entrepreneurialism
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 297-306, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Wsparcie finansowe, Pomoc finansowa
Family-owned business, Financial support, Financial aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie instrumentów stymulowania rodzinnej przedsiębiorczości przez samorząd gminny, ze szczególnym wskazaniem instrumentów finansowych. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest metoda opisowa oparta na syntetycznej analizie literatury, regulacjach prawnych oraz raportach poświęconych przedsiębiorczości rodzinnej, wydanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz PricewaterhouseCoopers. (fragment tekstu)

Entrepreneurialism drives economic growth at both local and national levels. A special role in this process is played by family firms that prevail in the sector of small and medium-sized enterprises in Poland. The dynamics and lines of development of family firms depend on internal financial, organisational and management factors, as well as on external determinants. Municipalities can influence the growth of family enterprises by using a range of fiscal and non-fiscal instruments they have at their disposal. This article aims to indicate instruments for stimulating family entrepreneurialism by municipalities, with special attention being given to financial instruments. The main research method is a descriptive method based on a synthetic analysis of the relevant literature, laws and reports on family entrepreneurialism issued by the Polish Agency for Entrepreneurship Development and PricewaterhouseCoopers. (original abstract)(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barej E. (2009), Finansowe instrumenty stymulowania przedsiębiorczości na poziomie gmin, [w:] Filipiak B., Szewczuk A. (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, "Zeszyty Naukowe", nr 526, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 29, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Blikle A. (2013) Dobrze zarządzana firma potrafi się odwdzięczyć, "Firmy Rodzinne. Fakty. Magazyn Gospodarczy", wydanie specjalne październik.
 3. Chrisman J.J., Chua J.H., Litz R.A. (2003), Commentary: A Unified Perspective of Family Firm Performance: An Extension and Integration, "Journal of Business Venturing", vol. 18(4).
 4. Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa.
 5. Karwowski J. (red.) (2003), Jakość życia w regionie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Kogut-Jaworska M. (2008), Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu.pl Rubinum, Warszawa.
 7. Kowalewska A. (red.) (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa.
 8. Kowalska K. (red.) (2006), Rozwój przedsiębiorczości w regionie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 9. Łasinowski H. (2002), Stymulowanie inicjatyw lokalnych a rozwój regionalny, [w:] Kopczuk A. (red.), Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 10. Marjański A. (2012), Specyfika firm rodzinnych, [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie, PARP, Warszawa.
 11. Markowski T., Kot J. (1992), Ekonomiczne i finansowe instrumentarium polityki przestrzennej, "Samorząd Terytorialny", nr 12.
 12. Patrzałek L. (1996), Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny i regionalny, "Samorząd Terytorialny", nr 5.
 13. PricewaterhouseCoopers (2015), Badanie firm rodzinnych 2015. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata [online], www.pwc.pl/FirmyRodzinne, dostęp: 17 grudnia 2015.
 14. Saar M.A. (2011), Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 15. Siakas K., Kostoglou V. (2014), Mechanizmy wspierania procesów decyzyjnych na przykładzie gospodarstw rodzinnych w Grecji [online], http://warminsko-mazurskie.ksow.gov.pl/pl/news/entry/6258-relacja-z-konferencji-ekonomiczne-i-prawne-me.html, dostęp: 17 grudnia 2015.
 16. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 17. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa.
 18. Wojciechowski E. (2012), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 19. Wołowiec T. (2005), Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości przez gminy, "Studia regionalne i lokalne", nr 1(19).
 20. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 9, poz. 94 ze zm.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, Dz.U. z 2 lutego 2015 r., poz. 174.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu