BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejsmont Aneta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Siła oddziaływania kooperacji na ryzyko konwersji ponoszone przez małe firmy rodzinne w Polsce
The Force of Influence of Cooperation on The Conversion Risk Incurred by Small Family Companies in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 331-340, tab., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Ryzyko, Konwersja, Przedsiębiorstwo rodzinne, Rachunek wyników
Risk, Conversion, Family-owned business, Income statement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problem niekorzystnych zmian dotyczących braku ujęcia różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym, jakim jest rachunek zysków i strat dla jednostek małych, sporządzanym w wariancie porównawczym, a przecież wiadomo jest, iż małe przedsiębiorstwa chcące utrzymać się na rynku muszą rozszerzać zakres prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, importując bądź eksportując swoje towary czy usługi do innych krajów, co przecież wiąże się z rozliczaniem przez te podmioty różnic kursowych. (fragment tekstu)

In this article the authoress researches changes made in the latest Accountancy Act at the beginning of this year concerning small companies. With reference to the above, the main research problem in this article are quite unfavourable changes consisting in not including essential elements in the financial report such as income statement for small units drafted in the comparative format. Small family companies which run their activity on the international market incur the so-called conversion risk which can be defined as the balance risk connected with the lack of balance between liabilities and receivables or between assets and liabilities in a foreign currency in a given company. With reference to the above, the condition for small family companies survival on the international arena, particularly in the context of consolidation of financial reports and problem with showing the rate differences by dominating entities which have to do conversion of the positions in balance and income statement of their foreign dependent entities from the currency of a given country on domestic Polish currency is broadening on a bigger and bigger scale of the force of influence of cooperation on the conversion risk incurred by the researched business entities resulting from consolidation of companies which are connected with each other by capital. In the present article the authoress used the research method which takes into consideration the comparative analysis and synthesis of the material. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bengtsson M., Kock S. (2000), "Coopetition" in Business Network - Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management", vol. 29.
  2. Cygler J. (2009), Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
  3. Damodaran A. (2015), Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications - The 2015 Edition [online], http://ssrn.com/abstract=2581517, dostęp: 18 stycznia 2016.
  4. Downar W. (red.) (2004), Rola kooperacji w rozwoju społeczno-gospodarczym, WSZ "Oeconomicus". Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
  5. Fujiwara-Greve T., Yasuda Y. (2015), Exit Option Can Make Cooperation Easier [online], http://ssrn.com/abstract=2558661, dostęp: 10 stycznia 2016.
  6. Konsolidacja sprawozdań finansowych [online], http://www.findict.pl/slownik/konsolidacja-sprawozdan-finansowych, dostęp: 11 stycznia 2016.
  7. Nowak E. (2010), Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa, [w:] Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  8. Rodzaje ryzyka [online], http://www.dmafs.pl/rodzaje_ryzyka/, dostęp: 9 stycznia 2016.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121 poz. 591), tekst jednolity z 2016 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu