BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Klimat współpracy międzyorganizacyjnej
The Atmosphere of inter-Company Cooperation
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 9, s. 7-20, tab., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Klimat organizacyjny, Współpraca, Współpraca międzysektorowa, Organizacja, Organizacje międzynarodowe, Środowisko pracy
Organizational climate, Cooperation, Cross-sector cooperation, Organisation, International organisations, Working environment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L140, D23
summ., streszcz., Artykuł opracowano, realizując projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2014/13/B/HS4/01615
Abstrakt
Klimat organizacyjny to konstrukt, który w znacznym stopniu przyczynił się do zrozumienia zachowań ludzi oraz wyników uzyskiwanych przez organizacje. Jego walorem jest powiązanie mikrofundamentu, czyli postrzegania środowiska pracy przez człowieka, ze zjawiskami zagregowanymi, takimi jak produktywność czy innowacyjność. Przekonanie o moderacji decyzji, zachowań oraz ich wyników przez postrzeganie otoczenia występuje także w zarządzaniu strategicznym. Bezpośrednie wykorzysta-nie klimatu organizacyjnego w środowisku międzyorganizacyjnym jest niemożliwe. Na podstawie analizy wykorzystania klimatu międzyorganizacyjnego w badaniach zarządzania strategicznego na poziomach diady oraz sieci, a także identyfikacji cech środowiska międzyorganizacyjnego, opracowano konceptualizację klimatu współpracy międzyorganizacyjnej. Zaproponowano definicję oraz trzy wymiary konstruktu. (abstrakt oryginalny)

The organizational climate construct has greatly contributed to our under-standing of human behaviour and the resulting performance of organizations. It has the merit to link a microfoundation, i.e. individual perceptions of a work environment, with aggregate phenomena such as productivity or innovativeness. In strategic management perceptions of the environment is also grounded as a moderating variable for decisions, behaviours and performance. Directly transposing an organizational climate to inter-organizational phenomena is not possible. A conceptualization of an inter-organizational collaboration climate is proposed and based on the concurrent analysis of inter-organizational climate in strategic management research at dyad and network levels, and of inter-organizational environments distinctive features. A definition and three dimensions are proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achrol, R.S., 1997, Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 25, no. 1, s. 56-71.
 2. Anderson, E., Lodish, L.M., Weitz, B.A., 1987, Resource Allocation Behavior in Conventional Channels, Journal of Marketing Research, vol. 24, no. 1, s. 85-97.
 3. Bengtsson, M., Raza-Ullah, T., 2016, A Systematic Review of Research on Coopetition: Toward a Multilevel Understanding, Industrial Marketing Management, vol. 57, s. 23-39.
 4. Bengtsson, M., Sölvell, Ö., 2004, Climate of Competition, Clusters and Innovative Performance, Scandinavian Journal of Management, vol. 20 no. 3, s. 225-244.
 5. Bensaou, M., Venkatraman, N., 1995, Configurations of Interorganizational Relationships: A Comparison between US and Japanese Automakers, Management Science, vol. 41, no. 9, s. 1471-1492.
 6. Bock, G.W., Zmud, R.W., Kim, Y.G., Lee, J.N., 2005, Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-psychological Forces, and Organizational Climate, MIS Quarterly, vol. 29, no. 1, s. 87-111.
 7. Chen, M.J., Kuo-Hsien, S.U., Tsai, W., 2007, Competitive Tension: The Awareness--motivation-capability Perspective, Academy of Management Journal, vol. 50, no. 1, s. 101-118.
 8. Czakon, W., 2007, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 9. Czakon, W., 2011, Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 5, s. 3-6.
 10. Czakon, W., Czernek, K., 2016, The Role of Trust-building Mechanisms in Entering into Network Coopetition: The Case of Tourism Networks in Poland, Industrial Marketing Management, vol. 57, s. 64-74.
 11. Denison, D.R., 1996, What Is the Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? A Native's Point of View on a Decade of Paradigm Wars, Academy of Management Review, vol. 21, no. 3, s. 619-654.
 12. Ekvall, G., 1996, Organizational Climate for Creativity and Innovation, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 5, no. 1, s. 105-123.
 13. Gnyawali, D.R., Madhavan, R., 2001, Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective, Academy of Management Review, vol. 26, no. 3, s. 431-445.
 14. Håkansson, H., Snehota, I., 1989, No Business Is an Island: The Network Concept of Business Strategy, Scandinavian Journal of Management, vol. 5, no. 3, s. 187-200.
 15. Hellriegel, D., Slocum, J.W., 1974, Organizational Climate: Measures, Research and Contingencies, Academy of Management Journal, vol. 17, no. 2, s. 255-280.
 16. Johnson, M., Gelb, B.D., 1999, Predicting Cooperative Behavior During a Retailer's Bankruptcy, Qualitative Market Research: An International Journal, vol. 2, no. 1, s. 31-45.
 17. Jones, C., Hesterly, W.S., Borgatti, S.P., 1997, A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms, Academy of Management Review, vol. 22, no. 4, s. 911-945.
 18. Kim, K., 2000, On Interfirm Power, Channel Climate, and Solidarity in Industrial Distributor-supplier Dyads, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 28, no. 3, s. 388-405.
 19. Klimas, P., 2014, Sieci innowacji: implikacje bliskości organizacyjnej, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 20. Knoben, J., Oerlemans, L.A., 2006, Proximity and Inter-organizational Collaboration: A Literature Review, International Journal of Management Reviews, vol. 8, no. 2, s. 71-89.
 21. Luthans, F., Norman, S.M., Avolio, B.J., Avey, J.B., 2008, The Mediating Role of Psychological Capital in the Supportive Organizational Climate-employee Performance Relationship, Journal of Organizational Behavior, vol. 29, no. 2, s. 219-238.
 22. Mikuła, B., 2000, Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 3, s. 33-40.
 23. Mohr, J., Nevin, J.R., 1990, Communication Strategies in Marketing Channels: A Theoretical Perspective, The Journal of Marketing, vol. 54, no. 4, s. 36-51.
 24. Moran, E.T., Volkwein, J.F., 1992, The Cultural Approach to the Formation of Organizational Climate, Human Relations, vol. 45, no. 1, s. 19-47.
 25. Oliver, A.L., Ebers, M., 1998, Networking Network Studies: An Analysis of Conceptual Configurations in the Study of Inter-organizational Relationships, Organization Studies, vol. 19, no. 4, s. 549-583.
 26. Owen-Smith, J., Powell, W.W., 2004, Knowledge Networks as Channels and Conduits: The Effects of Spillovers in the Boston Biotechnology Community, Organization Science, vol. 15, no. 1, s. 5-21.
 27. Patterson, M.G., West, M.A., Shackleton, V.J., Dawson, J.F., Lawthom, R., Maitlis, S., Robinson, D.L., Wallace, A.M., 2005, Validating the Organizational Climate Measure: Links to Managerial Practices, Productivity and Innovation, Journal of Organizational Behavior, vol. 26, no. 4, s. 379-408.
 28. Payne, R.L., Fineman, S., Wall, T.D., 1976, Organizational Climate and Job Satisfaction: A Conceptual Synthesis, Organizational Behavior and Human Performance, vol. 16, no. 1, s. 45-62.
 29. Porac, J.F., Thomas, H., Baden-Fuller, C., 1989, Competitive Groups as Cognitive Communities: The Case of Scottish Knitwear Manufacturers, Journal of Management Studies, vol. 26, no. 4, s. 397-416.
 30. Prahalad, C.K., Bettis, R.A., 1986, The Dominant Logic: A New Linkage between Diversity and Performance, Strategic Management Journal, vol. 7, no. 6, s. 485-501.
 31. Pritchard, R.D., Karasick, B.W., 1973, The Effects of Organizational Climate on Managerial Job Performance and Job Satisfaction, Organizational Behavior and Human Performance, vol. 9, no. 1, s. 126-146.
 32. Provan, K.G., Fish, A., Sydow, J., 2007, Interorganizational Networks at the Network Level: A Review of the Empirical Literature on Whole Networks, Journal of Management, vol. 33, no. 3, s. 479-516.
 33. Reve, T., Stern, L.W., 1976, The Relationship between Inter Organizational Form, Transactional Climate, and Economic Performance in Vertical Interfere Dyads, w: Pellegrini, L., Reddy, S. (eds.), Marketing Channels - Relationships and Performance, Lexington Books, Lexington.
 34. Schneider, B., Ehrhart, M.G., Macey, W.H., 2013, Organizational Climate and Culture, Annual Review of Psychology, vol. 64, s. 361-388.
 35. Uzzi, B., 1997, Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, Administrative Scince Quaterly, no. 42, s. 35-67.
 36. Verbeke, W., Volgering, M., Hessels, M., 1998, Exploring the Conceptual Expansion within the Field of Organizational Behaviour: Organizational Climate and Organizational Culture, Journal of Management Studies, vol. 35, no. 3, s. 303-329.
 37. Whetten, D.A., Felin, T., King, B.G., 2009, The Practice of Theory Borrowing in Organizational Studies: Current Issues and Future Directions, Journal of Management, vol. 35, no. 3, s. 537-563.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.9.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu