BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bodak Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bezpieczne środowisko pracy w kształtowaniu dobrostanu pracowników
Safe Working Environmeent in the Process of Employee Well-Being
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 45-54, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Środowisko pracy, Zadowolenie z pracy
Security, Working environment, Job satisfaction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dobre samopoczucie, dobrostan (well-being) w pracy jest subiektywnie postrzeganym przez pracownika stanem osiągnięcia zadowolenia, satysfakcji z pracy wykonywanej w określonych warunkach fizycznych i społecznych. W ostatnim okresie na znaczeniu przybiera kwestia zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy. Na tym tle celem opracowania stała się identyfikacja składowych bezpiecznego środowiska pracy, szczególnie ważnych z punktu widzenia hierarchii, oczekiwań osób świadczących pracę w polskich realiach gospodarowania. W rozważaniach nawiązano do kontekstu zmian pokoleniowych i potrzeby uwzględnienia tego faktu w procesie monitorowania i respektowania artykułowanych interesów, zwłaszcza najmłodszej generacji pracobiorców. Poza prezentacją wyników badań własnych, odwołano się do materiałów publikowanych przez innych autorów. (abstrakt oryginalny)

Well-being at work is a subjective state of fulfillment and satisfaction achieved from work performer in certain physical a nd social conditions. Recently, the problem of work safety has become increasingly important. The aim of this paper is to identify the constituent parts of safe working environment in terms of hierarchy of expectations of employees providing work in Polish business realities. The discussion refers to the context of generation changes and the need to take this issue into consideration in the proces of monitoring and respecting the expressed interests, especially of the youngest generation of employees. Beside a presentation of original research results, the paper also calls back to materials published by other autors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbey J.: Work wellbeing: A new perspective "Governance Directions", July 2015, p. 334.
 2. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, wyd. V, Warszawa 2011.
 3. Banaszkiewicz M., Syguła A.: Praktyki zarządzania dobrostanem pracowników. "Personel i zarządzanie", nr 12, 2014, s. 22-26.
 4. Błaszczak A.: Menedżera najlepiej motywuje dobra pensja, Kariera i Biznes, Rzeczpospolita, 6.04.2016.
 5. Bodak A., Cierniak-Emerych A, Pietroń- Pyszczek A.: Interesy pracownicze a zmiany pokoleniowe. "Marketing i Rynek", nr 3, 2016, s. 40-49.
 6. Cascio W.F.: Work-Related Employee Attitudes and Organizational Performance. "Zarządzanie zasobami ludzkimi", nr 3-4, 2011, s. 15-24.
 7. Czapiński J.: Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] Czapiński J. (red.): Psychologia pozytywna, Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, PWN, Warszawa 2004, s. 284-302.
 8. Ford M.T., Cerasoli C.P., Higgins J.A., DeCesare A.L.: Relationships between psychological, physical and behavioural health and work performance: A Review and meta- analysis, "Work and Stress", Vol. 25, 2011, p. 185-204.
 9. Grant A.M., Christianson M.K., Price R.M.: Happiness, Health or Relationships?, Managerial Practices and Employee Well-Being Trade-offs, "Academy of Management Perspectives, No. 21, 2007, p. 52-53.
 10. Haffer R., Glińska- Neweś A.: Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji. "Zarządzanie i Finanse", nr 4 cz.1, 2013, s. 91-100.
 11. Ölcer F.: Mediating effect of job satisfaction in the relationship between psychological empowerment and job performance. "Theoretical and Applied Economics", XXII, 3, 2015, p. 118.
 12. Saenghiran N.: Towards Enhancing Happiness At Work; A Case Study. "Social Research Reports", No. 25, 2013, p. 24.
 13. Trzebińska E.: Psychologia pozytywna, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008, s. 41.
 14. www.randstad.pl/o-randstad/randstad award/wyniki (15.05.2017)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu