BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Janusz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Piórkowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rekin i przywódca stada. Strategie przedsiębiorstw dominujących w sieciach międzyorganizacyjnych
A Shark and a Pack Leader. Strategies of Dominant Companies in Inter-organizational Networks
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, nr 19, s. 15-28, rys., tab., bibliogr. 65 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Strategies of Networked Organizations
Tytuł własny numeru
Strategie przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Organizacja, Sieć organizacyjna przedsiębiorstw, Współpraca sieciowa, Tworzenie wartości, Sieci międzyorganizacyjne
Organisation, Enterprise network, Network cooperation, Value creation, Inter-organizational networks
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie strategii przedsiębiorstw dominujących w sieciach międzyorganizacyjnych, tj. przywódcy stada i rekina. W pierwszej części ukazano istotę i najważniejsze zagadnienia związane z sieciami międzyorganizacyjnymi, z naciskiem na współzależność i pozycję w sieci. Następnie przedstawiono wpływ pozycji w sieci na strategie realizowane przez uczestników sieci międzyorganizacyjnej oraz zarys typologii strategii ze względu na pozycję w sieci i rodzaj zaangażowania, a także omówiono dwa typy strategii, charakterystyczne dla podmiotów o silnej pozycji w sieci międzyorganizacyjnej. W zakończeniu sformułowano wnioski, wskazano ograniczenia opracowania i nakreślono kierunki przyszłych badań.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to highlight strategies pursued by companies having a dominant position in an inter-organizational network, i.e. that of a "pack leader" and that of a "shark". The first section defines the nature of inter-organizational networks and outlines the key issues relating to these, with an emphasis on the participants' mutual dependence and position in the network. The following section describes how a company's position in the network bears on the strategy that it chooses to follow. The third section presents a typology of strategies based on an organization's position and mode of engagement, with a more in-depth treatment of two types of strategy that are typical of companies holding a strong position in an inter-organizational network. Finally, conclusions are drawn, limitations of the discussion are indicated, and the future strands of research are delineated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahuja G., 2000, Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study, Administrative Science Quarterly, 45, 425-457.
 2. Ahuja G., Lampert M.C., Tandon V., 2008, Moving Beyond Schumpeter: Management Research on the Determinants of Technological Innovation, Academy of Management Annals, 1-98.
 3. Batorski D., Zdziarski M., 2009, Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania, Problemy Zarządzania, 4, 157-184.
 4. Benton W.C., Maloni M., 2005, The Influence of Power Driven Buyer/Seller Relationships on Supply Chain Satisfaction, Journal of Operations Management, 23, 1-22.
 5. Borgatti S.P., Mehra A., Brass D.J., Labianca G., 2009, Network Analysis in the Social Sciences, Science, 323, 892-895.
 6. Boyd B., 1990, Corporate Linkages and Organizational Environment: A Test of the Resource Dependence Model, Strategic Management Journal, 11, 419-430.
 7. Burt R.S., 1997, The contingent value of social capital, Administrative Science Quarterly, 42, 339-365.
 8. Chandler A.D., 1962, Strategy and Structure, Cambridge, Mass.: MIT Press.
 9. Child J., Faulkner D., Tallman S., 2005, Cooperative strategy. Managing alliances, networks and joint ventures, Oxford: Oxford University Press.
 10. Contractor N.S., Wasserman S., Faust K., 2006, Testing Multitheoretical, Multilevel Hypotheses about Organizational Networks: An Analytic Framework and Empirical Example, Academy of Management Review, 31, 681-703.
 11. Cook K., 1977, Exchange and Power in Networks of Interorganizational Relations, The Sociological Quarterly, 18, 62-82.
 12. Czakon W., 2007, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 13. Czakon W., 2009, Relational capability of organizations - theoretical advances, Journal of Economics & Management, 5, 48-65.
 14. Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 15. Czakon W., 2014, O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, Organizacja i Kierowanie, 1A(159), 27-35.
 16. Czakon W., 2015, Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 217, 9-18.
 17. Czakon W., 2016, Network Strategies Logic, Problemy Zarządzania, 14(4), 17-30.
 18. Czernek K., Mitręga M., 2016, Dark side of network embeddedness on the example of tourist region in Poland, Materiał konferencyjny, 32nd Annual IMP Conference, Poznań.
 19. Davis G. F., Cobb A., 2010, Resource dependence theory: past and future, Research in the Sociology of Organizations, 28, 21-42.
 20. Dong M., Liu Z., Yu Y., J. Zheng, 2015, Opportunism in Distribution Networks: The Role of Network Embeddedness and Dependence, Production and Operations Management, 24(10), 1657-1670.
 21. Doz Y.L., Hamel G., 1998, Alliance Advantage. The Art of Creating Value through Partnering, Boston: Harvard Business School Press.
 22. Eckstein H., 1975, Case studies and theory in political science, w: Handbook of political science, red. F.I. Greenstein, N.W. Polsby, t. 7, Reading, Mass.: Addison-Wesley.
 23. Emerson R.M., 1962, Power-dependence relations, American Sociological Review, 27(1), 31-40.
 24. Gulati R., 1999, Network location and learning: The influence of network resources and firm capabilities on alliance formation, Strategic Management Journal, 20, 397-420.
 25. Hakansson H., Snehota I., 2006, No Business is an Island: The Network Concept of Business Strategy, Scandinavian Journal of Management, 22(3), 256-270.
 26. Hillman A.J., Withers M.C., Collins B.J., 2009, Resource dependence theory: A review, Journal of Management, 35(6), 1404-1427.
 27. Huxham C., Beech, N.,2002, Points of power in interorganizational forms: Learning from a learning network, Proceedings of the Academy of Management Conference, Denver, CO.
 28. Iansiti M., Levien R., 2004, Strategy as Ecology, Harvard Business Review, March, 1-10.
 29. Klimas P., 2013, Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 141, 185-198.
 30. Knight L., Pye A., 2002, Learning and change in interorganizational networks: The case for network learning and network change, referat wygłoszony na konferencji Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Network Change, Athens, Greece, 5-6 April 2002.
 31. Knoben J., Oerlemans L.A.G., Rutten R.P.J.H., 2006, Radical changes in inter-organizational network structures: The longitudinal gap, Technological Forecasting and Social Change, 73, 390-404.
 32. Krupski R. (red.), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Warszawa: PWE.
 33. Krzyżanowski L.J., 1994, Podstawy nauki o organizacji i zarządzania, Warszawa: WN PWN.
 34. Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.C., 1997, Competition, Cooperation, and the Search for Economic Rents: A Syncretic Model, The Academy of Management Review, 22(1), 110-141.
 35. Latusek-Jurczak D., 2011, Zarządzanie międzyorganizacyjne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 36. Leavitt H.J., 1964, Applied Organization Change in Industry: structural, technical and human approaches, w: New Perspectives in Organization Research, red. W.W. Cooper, H.J. Leavitt, M.W.I. Shelly, New York: John Wiley.
 37. Lichtarski J.M., Piórkowska K., Ćwik K., 2016, Strategie organizacji węzłowych wobec innych uczestników sieci międzyorganizacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 285-297.
 38. Miles R.E., Snow Ch.C., 2003, Organizational Strategy, Structure, and Process, Stanford: Stanford University Press.
 39. Mitrega M., Forkmann S., Ramos C., Henneberg S.C., 2012, Networking capability in business relationships - Concept and scale development, Industrial Marketing Management, 41(5), 739-751.
 40. Moody J., McFarland D., Bender-de Moll S., 2005, Dynamic Network Visualization, The American Journal of Sociology, 110, 1206-1241.
 41. Niemczyk J., 2013, Strategia. Od planu do sieci, Wrocław: Wyd. UE.
 42. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Warszawa: C.H. Beck.
 43. Obłój K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii, Warszawa: PWE.
 44. Oliver A.L., Ebers M., 1998, Networking network studies: An analysis of conceptual configurations in the study of inter-organizational relationships, Organization Studies, 19, 549-583.
 45. Oliver C., 1990, Determinants of interorganizational relationships: Integration and future directions, Academy of Management Review, 15(2), 241-265.
 46. Olsen P.I., Prenkert F., Hoholm T., Harrison D., 2014, The Dynamics of Networked Power in a Concentrated Business Network, Journal of Business Research, 67, 2579-2589.
 47. Owen-Smith J., Powell W.W., 2004, Knowledge Networks as Channels and Conduits: The Effects of Spillovers in the Boston Biotechnology Community, Organization Science, 15, 5-21.
 48. Pfeffer J., Salancik G. R., 1978, The external control of organizations: A resource dependence perspective, New York: Harper and Row.
 49. Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L., 1996, Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology, Administrative Science Quarterly, 41, 116-145.
 50. Provan K.G., 1984, Interorganizational cooperation and decision-making autonomy in a consortium multi-hospital system, Academy of Management Review, 9(3), 494-504.
 51. Provan K.G., 1993, Embeddedness, interdependence, and opportunism in organizational supplier- buyer networks, Journal of Management, 19(4), 841-856.
 52. Provan K.G., Beyer J.M., Kruytbosch C., 1980, Environmental Linkages and Power in Resource-Dependence Relations Between Organizations, Administrative Science Quarterly, 25(2), 200-225.
 53. Robins G., Pattison P., Kalish Y., Lusher D., 2007, An introduction to exponential random graph (p*) models for social networks, Social Networks, 29, 173-191.
 54. Romanowska M., 2006, Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów, w: Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 55. Rowley T.J., Behrens D., Krackhardt D., 2000, Redundant governance structures: An analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries, Strategic Management Journal, 21, 369-386.
 56. Sampson R.C., 2007, R&D Alliances and Firm Performance: The Impact of Technological Diversity and Alliance Organization on Innovation, Academy of Management Journal, 50, 364-386.
 57. Snijders T.A.B., 2005, Models for Longitudinal Network Data, w: Models and Methods in Social Network Analysis, red. P.J. Carrington, J. Scott, S. Wasserman, Cambridge: Cambridge University Press.
 58. Stańczyk-Hugiet E., 2016, Eksplorować czy eksploatować relacje międzyorganizacyjne?, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 59. Stańczyk-Hugiet E., 2017, Implikacje teorii zależności w badaniach relacji, Organizacja i Kierowanie, 2(176), 15-26.
 60. Tang F., Xi Y, 2006, Exploring dynamic multi-level linkages in inter-organizational networks, Asia Pacific Journal of Management, 23, 187-208.
 61. Tillquist J., 2002, Strategic connectivity in extended enterprise networks, Journal of Electronic Commerce Research, 3(2), 77-85.
 62. Verba S., 1967, Some dilemmas in comparative research, World Politics, 20(1), 111-27.
 63. Wasserman S., Faust K., 1994, Social Network Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
 64. Wit B. de, Meyer R., 2007, Synteza strategii, Warszawa: PWE.
 65. Zakrzewska-Bielawska A. (red.), 2014, Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika, Warszawa: Placet.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu