BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goździewska-Nowicka Agnieszka (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Janicki Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Popławski Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Słupska Urszula (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Czynniki determinujące powstawanie struktur międzyorganizacyjnych
Determinants of the Formation of Interorganizational Structures
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 85-93, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Model logitowy, Struktura organizacyjna, Modele ekonometryczne
Logit model, Organisational structure, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie, poprzez wykorzystanie modelu ekonometrycznego, determinantów powstawania zewnętrznych struktur organizacyjnych, nazywanych także strukturami międzyorganizacyjnymi. Problem rozwiązań strukturalnych jest podstawowym zagadnieniem na gruncie nauki o zarządzaniu. Proces umiędzynarodowienia organizacji, jak również rozwój technologii informatycznych powodują rozwój przedsiębiorstw, a w konsekwencji ewolucję struktur. Zasadna więc wydaje się analiza nowoczesnych form zorganizowania pracy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to identify, by using the econometric model, the determinants of external organizational structures, also called interorganizational structures. The problem of structural solutions is a fundamental issue in the field of management science. The process of internationalization of the organization, as well as the development of information technology, lead to the development of enterprises and, consequently, the evolution of organizational structures. So it seems reasonable to analyze modern forms of organizing work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski M.: Organizacja wirtualna. PWE, Warszawa 2010.
 2. Fołtyn H.: Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji. Key Text, Warszawa 2007.
 3. Ivancevich J.M., Konopaske R., Matteson M.T.: Organizational Behavior & Management. McGraw-Hill Education, New York 2014.
 4. Janicki T.: Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce. Adam Marszałek, Toruń 2014.
 5. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. PWN, Warszawa 2011.
 6. Nalepka A., Kozina A.: Podstawy badania struktury organizacyjnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 7. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. PWN, Warszawa 2006.
 8. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1981.
 9. Lachiewicz S.: Organizacje sieciowe we współczesnej gospodarce, [w:] Lachiewicz S. (red.): Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 10. Danny M.: Advantage by Design: Comperting with Opportunity-Based Organizations. Business Horizons 48, no. 5 (September-October 2005).
 11. McKinley W., Scherer A. G.: Some Unanticipated Consequencecs of Organizational Restructuring. Academy of Management Review, October 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu