BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Światowiec-Szczepańska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bugiera Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Budowanie pozycji sieciowej przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo w zrzeszeniach gospodarczych
Building a Company's Network Position through Participation in Business Associations
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, nr 19, s. 29-40, tab., bibliogr. 37 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Strategies of Networked Organizations
Tytuł własny numeru
Strategie przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Gospodarka sieciowa, Metody sieciowe, Organizacje sieciowe, Przedsiębiorstwo, Sieci przedsiębiorstw
Network economy, Network methods, Network organisations, Enterprises, Enterprise networks
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie potencjalnych efektów sieciowych dotyczących korzyści informacyjnych, reputacyjnych i regulacyjnych osiąganych przez przedsiębiorstwa z racji uczestnictwa w zrzeszeniach gospodarczych, rozpatrywanych jako sieci przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy rozpatrywania zrzeszeń gospodarczych jako sieci uwzględniających nurt relacyjny i strukturalny teorii kapitału społecznego. Na podstawie teorii społecznego osadzenia dokonano identyfikacji potencjalnych efektów sieciowych oraz zwrócono uwagę na konieczność dywersyfikacji zrzeszeń gospodarczych z perspektywy przedsiębiorstwa, gwarantującej korzyści z tytułu powiązań sieciowych dzięki optymalizacji kapitału wiążącego (osadzenia relacyjnego) i pomostowego (osadzenia strukturalnego) oraz zajmowaniu luki strukturalnej (osadzenia pozycyjnego).(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to explore the potential network effects - in terms of informational, reputational and regulatory benefits - that companies can derive from participation in business associations, the latter being construed as synonymous with corporate networks. The paper offers a theoretical underpinning, involving the relational and structural aspects of the social capital theory, for approaching and examining business associations as networks. Based on the theory of social embeddedness, potential network effects are identified, while at the same time bringing attention to the need for diversifying engagement in business associations in order to ensure that the company reaps the benefits of networking by optimizing its bonding (relational embeddedness) and bridging capital (structural embeddedness), and by occupying a structural hole (positional embeddedness).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., 2013, Are Network Effects Really All About Size? The Role of Structure and Conduct, Strategic Management Journal, 34, 257-273.
 2. Aral S., Alstyne M.W., 2008, Networks, information & social capital, http://ssrn.com/abstract=958158 [dostęp: 20.01.2017].
 3. Axelrod R., 1984, The Evolution of Cooperation, New York: Basic Books.
 4. Borgatti S.P., Halgin D.S., 2011, On Network Theory, Organization Science, 22, 1-14.
 5. Borgatti S.P., Li, X., 2009, On network analysis in a supply chain context, Supply Chain Management, 45(2), 5- 22.
 6. Borgatti S.P., Foster P.C., 2003, The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology, Journal of Management, 29, 991-1013.
 7. Burt R., 1992, Structural Holes, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 8. Coleman J.S., 1988, Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, The American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 9. Cummings J.N., 2003, Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organisation, Dissertation Report, Carnegy Mellon University.
 10. Czakon W., 2012a, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 11. Czakon W., 2012b, Paradoks osadzenia sieci - uwarunkowania metodologiczne, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, 22, 237-246.
 12. Dyer J.H., 1997, Effective interfirm collaboration: How firms minimize transaction costs and maximize transaction value, Strategic Management Journal, 18, 535-556.
 13. Dyer J.H., Singh H., 1998, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, 23, 660-679.
 14. Działek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Kraków: Wyd. UJ.
 15. Filieri R., Alguezaui S., 2014, Structural social capital and innovation. Is knowledge transfer the missing link, Journal of Knowledge Management, 18, 728-757.
 16. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa - Wrocław: WN PWN.
 17. Granovetter M.S., 1973, The strength of weak ties, American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380.
 18. Granovetter M.S., 1985, Economic action and social structure: The problem of embeddedness, American Journal of Sociology, 78, 481-510.
 19. Gulati R., 1995, Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances, Academy of Management Journal, 38, 85-112.
 20. Gulati R., Gargiulo M., 1999, Where do interorganizational networks come from? American Journal of Sociology, 104, 1439-1493.
 21. Gulati R., Nohria N., Zaheer A., 2000, Strategic networks, Strategic Management Journal, 21, 203-215.
 22. Huggins R., Johnston A., 2010, Knowledge flow and inter-firm networks: The influence of network resources, spatial proximity and firm size, Entrepreneurship & Regional Development, 22, 457-484.
 23. Inkpen A.C., Tsang E.W.K., 2005, Social Capital, Networks, and Knowledge Transfer, The Academy of Management Review, 30, 146-165.
 24. Jagoda H., 2010, Izba gospodarcza jako forma zrzeszenia przedsiębiorstw, w: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego: teoria i praktyka, red. H. Bieniok, T. Kraśnicka, Katowice, Wyd. AE w Katowicach.
 25. Jones C., Lichtenstein B.B., 2008, Temporary inter-organizational projects: How temporal and social embeddedness enhance coordination and manage uncertainty, w: The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations, red. S. Cropper, M. Ebers, C. Huxham, P. Smith Ring, Oxford: Oxford University Press.
 26. McEvily B., Zaheer A., 1999, Bridging ties: A source of firm heterogeneity in competitive capabilities, Strategic Management Journal, 20, 1133-1156.
 27. Owen-Smith J., Powell W., 2004, Knowledge Networks as Channels and Conduits: The Effects of Spillovers in the Boston Biotechnology Community, Organization Science, 15, 5-21.
 28. Perry M., 2009, A new look at industry associations as effective enterprise networks, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 8(2), 259-277.
 29. Polidoro F., Ahuja G., Mitchell W., 2011, When the social structure overshadows competitive incentives: The effects of network embeddedness on joint venture dissolution, The Academy of Management Journal, 54, 203-223.
 30. Reagans R., McEvily B., 2003, Network Structure and Knowledge Transfer: The Effects of Cohesion and Range, Administrative Science Quarterly, 48, 240-267.
 31. Runiewicz-Wardyn M., 2008, Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 32. Sytch M., Tatarynowicz A., 2014, Exploring The Locus of Invention: The Dynamics of Network Communities and Firms' Invention Productivity, Academy of Management Journal, 57, 249-279.
 33. Światowiec-Szczepańska J., 2013, Architektura współpracy przedsiębiorstw, w: Zmiana warunkiem sukcesu: współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami, red. J. Skalik, J. Kacała, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu. Światowiec-Szczepańska J., 2012, Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw: ujęcie modelowe, Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 34. Uzzi B., 1996, The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations. The Network Effect, American Sociological Review, 61, 674-698.
 35. Wang X., 2013, Forming mechanisms and structures of a knowledge transfer network: Theoretical and simulation research, Journal of Knowledge Management, 17, 278-289.
 36. Wykrętowicz S. (red.), 2005, Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
 37. Zaheer A., Bell G.G., 2005, Benefiting from Network Position: Firm Capabilities, Structural Holes, and Performance, Strategic Management Journal, 26, 809-825.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu