BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Sandra (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kluczowe wskaźniki efektywności - studium przypadku
Key Performance Indicators - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 105-111, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Ocena pracowników, Wskaźniki efektywności, Studium przypadku
Balanced Scorecard (BSC), Employee appraisal, Effectiveness ratios, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań, dotyczących wspierania pomiaru efektywności procesu zarządzania pracownikami. Opracowanie artykułu wymagało dokonania krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzenia badań w przedsiębiorstwie. W efekcie zaprezentowano kluczowe wskaźniki efektywności, które stanowią podstawę celów i miar w Strategicznej Karcie Wyników. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the results of research to support the measurement of employee management process efficiency. The study of the article required a critical analysis of the literature of the subject and conducting research in the company. As a result, key performance indicators are presented which form the basis of goals and measures in the Strategic Scorecard. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzóska J., Karbownik A., Kruczek M., Szmal A., Żebrucki Z.: Strategiczna karta wyników w teorii i praktyce. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 2. Drucker F.P.: Zawód menedżer. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2004.
 3. Emiliani B., Stec D., Grasso L., Stodder J.; Better Thinking, Better Results. Using Power of Lean as a Total Business Solution, The Center for Lean Business Management LLC, 2003.
 4. Grabowska S.: Ocena modelu zarządzania zespołem rzeczoznawców mobilnych z wykorzystaniem strategicznej karty wyników. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocławskiego, Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów, nr 421, s. 148-158, Wrocław 2016.
 5. Grabowska S.: Strategiczna karta wyników jako instrument pomiaru konkurencyjności i efektywności procesów biznesowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, z. 100, s. 145-154, Gliwice 2017.
 6. Graham Brown M.: Keeping Score. Using the Right Metrics to drive World-Class Performance. Productivity Press, New York 1996.
 7. Grycuk M.: Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean, "Przegląd Organizacji", nr 2, 2010.
 8. Niven P.R.: Balanced Scorecard Evolution: A Dynamic Approach to Strategy Execution, Wiley Corporate F&A, San Francisco 2014.
 9. Parmenter D.: Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
 10. Person R.: Balaced Scorecards and Operational Dashboards with Microsoft Excel, Paperback, Indianapolis 2013.
 11. Rohm H., Wisley D.: Stout P.G., Montgomery D., The Institute Way: Simply Strategic Planing and Management witch the Balanced scorecard, Kindle Edition, Boston, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu