BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Organa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategiczne przywództwo w dojrzałej sieci międzyorganizacyjnej
Strategic Leadership in a Mature Inter-organizational Network
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, nr 19, s. 41-55, wykr., tab., bibliogr. 23 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Strategies of Networked Organizations
Tytuł własny numeru
Strategie przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Przywództwo, Współpraca sieciowa, Style kierowania, Sieci międzyorganizacyjne
Network organisations, Leadership, Network cooperation, Management styles, Inter-organizational networks
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Bazując na założeniu dynamiki i zmienności przywództwa w sieciach międzyorganizacyjnych, w artykule przedstawiono charakterystykę tego zjawiska w dojrzałych układach sieciowych. Dojrzałość sieci międzyorganizacyjnej rozpatrywana jest z jednej strony jako przechodzenie przez kolejne fazy klasycznego cyklu życia organizacji, z drugiej zaś jako osiągnięty poziom rozwoju układu sieciowego według kryterium kluczowego źródła tworzenia wartości. Głównym celem artykułu jest próba wyznaczenia stylu przywódczego oraz rodzajów zachowań przywódczych najbardziej adekwatnych do typu sieci dojrzałej lub też znajdującej się na najbardziej zaawansowanych etapach rozwoju. Rozważania mają charakter teoretycznego wstępu do bardziej szczegółowych badań w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Assuming that leadership in inter-organizational networks is a dynamic and variable phenomenon, the author concentrates on defining its characteristics as observed in mature network systems. Maturity is defined, on the one hand, in terms of progression through subsequent phases of an organization's life and, on the other, from the perspective of a network's level of development, using the criterion of key source of value creation. The paper primarily attempts to determine the leadership style and the types of leadership behaviors that are most appropriate to mature networks or to networks that are at the most advanced stage of development. The discussion is to be treated as a theoretical contribution to more in-depth research efforts at further exploring the issue.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., 1985, Zarządzanie strategiczne, Warszawa: PWE.
 2. Avery G.C., 2009, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Warszawa: PWE.
 3. Blanchard K., 2007, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Warszawa: WN PWN.
 4. Cardona P., Rey C., 2009, Zarządzanie poprzez misję, Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 5. Czakon W., 2010, Model biznesu operatora a orkiestracja sieci, w: J. Pyka (red.), Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, Katowice: TNOiK.
 6. Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Dubrin A.J., 2007, Leadership, Research Findings, Practice and Skills, Boston - New York: Houghton Mifflin Co.
 8. Hames R.D., 2007, The Five Literacies of Global Leadership. What Authentic Leaders Know and You Need to Find Out, West Sussex: Jossey-Bass A Wiley Imprint, John Wiley & Sons.
 9. Keast R., Mandell M.P., Brown K., Woolcock G., 2004, Network Structures: Working Differently and Changing Expectations, Public Administration Review, 64(3), 363-371.
 10. Kets de Vries M., 2010, Lider na kozetce, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 11. Kleindorfer P., Wind Y., 2009. The Network Imperative: Community or Contagion, w: P. Kleindorfer, Y. Wind (red.), The Network Challenge: Strategy, Profit, and Risk in an Interlinked World, Upper Saddle River: Wharton School Publishing, Pearson Education.
 12. Mandell M.P., Keast R., 2009, A New Look at Leadership in Collaborative Networks: Process Catalysts, w: J.A. Raffel, P. Leisink, A.E. Middlebrooks (red.), Public Sector Leadership: International Challenges and Perspectives, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 13. Mrówka R., 2010, Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 14. Müller-Seitz G., 2012, Leadership in Interorganizational Networks: A Literature Review and Suggestions for Future Research, International Journal of Management Reviews, 14, 428-443.
 15. Niemczyk J., 2010, Organizowanie, w: M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, E. Stańczyk-Hugiet, Zarządzanie. Kanony i trendy, Warszawa: C.H. Beck.
 16. Niemczyk J., 2015a, Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej, w: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 17. Niemczyk J., 2015b, Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej a ryzyko, Marketing i Rynek, 5, 161-170.
 18. Niemczyk J., Organa M., Piórkowska K., 2012, Mechanizmy zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi, w: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Warszawa: C.H. Beck.
 19. Organa M., 2014, Przywództwo w strategicznym zarządzaniu scentralizowanymi sieciami międzyorganizacyjnymi [rozprawa doktorska], Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 20. Organa M., Niemczyk J., 2017, Przywództwo w sieciach międzyorganizacyjnych - perspektywa poziomów rozwoju sieci, Organizacja i Kierowanie, 2(176), 137-151.
 21. Silvia Ch., McGuire M, 2010, Leading public sector networks: An empirical examination of integrative leadership behaviors, The Leadership Quarterly, 21, 264-277.
 22. STRATEGOR, 1995, Zarządzanie firmą, Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, Warszawa: PWE.
 23. Uhl-Bien M., Marion R., McKelvey B., 2007, Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era, The Leadership Quarterly, 18(4), 298-318.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu