BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koczar Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji
Basic Accounting Principles - The Russia Case
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 119-126, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Prawo bilansowe
Accounting principles, Balance law
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o treść nadrzędnych zasad rachunkowości w systemie rachunkowości w Rosji po przemianach ustrojowych. Metodologia - Analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, dedukcja. Oryginalność/wartość - Wykazanie obecności nadrzędnych zasad rachunkowości w obowiązującym obecnie rosyjskim prawie bilansowym oraz przedstawienie ich wcześniejszej obecności w teorii i praktyce rosyjskiej rachunkowości. Wynik - W artykule wskazano nadrzędne zasady rachunkowości oraz dokonano analizy ich stosowania we współczesnym systemie rachunkowości w Rosji.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The article aims to answer the question about the place of basic accounting principles in the accounting system in Russia after its political system transformation. Design/methodology/approach - Analysis of the literature on the subject and legal acts, deduction. Findings - The article presents the basic accounting principles and analyses their presence in the contemporary accounting system in Russia. Originality/value - The demonstration of the presence of basic accounting principles in the Russian accounting law currently in force and the presentation of their earlier occurrence in the theory and practice of Russian accounting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Булатoв, М. (2005). Teopия бухгалтepcкoгo учёта. Мocква: Экзамeн.
 2. Цыганкoв, K. (2011). Hачала тeopии бухгалтepcкoгo учёта. Мocква: Инфpа-М.
 3. Glynn, J.J., Perrin, J., Murphy, M.P. (2003). Rachunkowość dla menedżerów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Gmytrasiewicz M. (1977). Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej. Warszawa: SGPiS.
 5. Gmytrasiewicz, M. (red.) (2005). Encyklopedia rachunkowości. Warszawa: LexisNexis.
 6. Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (2002). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
 7. Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A., Olchowicz, I. (1998). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
 8. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Koczar, J. (2012). Polityka rachunkowości a rosyjskie prawo bilansowe. W: H. Żukowska, B. Sawicka, Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 10. Koczar, J. (2016). Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP - przykład Federacji Rosyjskiej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 80 (2), 141-149.
 11. Micherda, B. (2006). Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Nowak, E. (1998). Rachunkowość. Kurs podstawowy. Warszawa: PWE.
 13. Nowak, E. (2016). Rachunkowość. Zasady i metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Olchowicz, I. (2001). Podstawy rachunkowości. Warszawa: Difin.
 15. Палий, B. (2007). Мeждунаpoдныe cтандаpты учёта и финанcoвoй oтчётнocти. Мocква: Инфpа-М.
 16. Coкoлoв, Я., Coкoлoв, B. (2011). Иcтopия бухгалтepcкoгo учeта. Мocква: Магиcтp, Инфpа-М.
 17. Walińska, E. (2014). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu