BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotapski Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Types and Diversification of Tariffs for Supply of Portable Water and Sewage Disposal Services
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 127-135, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Wodociągi, Użytkowanie zasobów wodnych, Gospodarka wodno-ściekowa, Opłaty za dostawę wody, Opłaty za odprowadzanie ścieków
Waterworks, Use of water resources, Water and wastewater management, Charges for water supply, Fees for wastewater discharge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Przedstawienie badań dotyczących stosowania taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz możliwości ich zróżnicowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Metodologia badań - W publikacji wykorzystano autorskie badania ankietowe przeprowadzone wśród 67 przedsiębiorstw działających na terenie województwa dolnośląskiego. Wynik - Przeprowadzone badania ankietowe w zakresie zróżnicowania taryf za usługi wskazują jednoznacznie, że jest to indywidualna decyzja zarządzających przedsiębiorstwami. Oryginalność/wartość - Dotychczas nie zostały przeprowadzone kompleksowe badania w zakresie funkcjonowania rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a przedstawione w artykule badania są ich częścią.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to present the results of research about usage of tariffs for supply of portable water and sewage disposal services and the possibilities of their diversification by water and sewerage companies. Research methodology - Survey conducted among 67 companies operating in the Lower Silesia province. Result - The conducted studies in the subject of tariffs diversification clearly indicate that it's the individual decision of the company's management. Originality/value - There are no complex searches conducted in the subject of cost accounting of water and sewerage companies. These results could be used to create law related to establishment of tariffs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Apanowicz, J. (2005). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne. Warszawa: Difin.
  2. Czakon, W. (red.) (2015). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer business.
  3. Kotapski, R. (2016). Jak prezentować i ujmować koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan?, Wodociągi-Kanalizacja, 7-8 (149-150), 32-35.
  4. Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: KiW.
  5. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. Dz.U. 2001 nr 72, poz. 747 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu