BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmigiel-Rawska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów
The Climate Change Policy Mechanisms of Polish Local Governments
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2017, nr 1, s. 48-64, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Polityka klimatyczna, Zmiany klimatyczne, Klimat, Samorząd terytorialny, Jakość życia
Climate policy, Climate change, Climate, Local government, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano wyniki badania polityki polskich miast wobec zmian klimatu. W badaniu wykorzystano kwestionariusz przeprowadzony we wszystkich polskich gminach oraz cztery studia przypadku. Analiza odniesiona została do koncepcji lokalnych porządków wiedzy. W polskich samorządach polityce klimatycznej najczęściej nadawane są inne etykiety - skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, oszczędności, czy działań na rzecz podnoszenia jakości życia. Etykieta polityki klimatycznej jest rzadko wykorzystywana.(abstrakt oryginalny)

The paper describes the effects of the policy of Polish cities concerning climate change. The study uses a questionnaire carried out in all Polish municipalities, and four case studies. The analysis is based on the concept of local knowledge orders. In Polish local government policy, instead of talking of climate change, the officials prefer referring to efficiency in obtaining external funds, savings, or actions meant to raise the quality of life. The term climate change policy is rarely used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur W.B., 1994, Increasing Returns and Path Dependence in Economy, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 2. Betsill M., Bulkeley H., 2007, "Looking back and thinking ahead: a decade of cities and climate change research", Local Environment, t. 12, nr 5, s. 447-456.
 3. Brooks N., Adger W.N., 2005, "Assessing and enhancing adaptive capacity", w: B. Lim, E. Spanger-Siegfried (red.), Adaptation Policy Frameworks for Climate Change: Developing Strategies, Policies and Measures (s. 165-182), Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Bulkeley H., 2010, "Cities and the governing of climate change". Annual Review of Environment and Resources, t. 35, s. 229-253.
 5. Cutter S.L., Barnes L., Berry M., Burton C., Evans E., Tate E., Webb J., 2008, "A place- based model for understanding community resilience to natural disasters", Global en-vironmental change, t. 18, nr 4, s. 598-606.
 6. David P.A., 1985, "Clio and the economics of QWERTY", The American Economic Review, t. 75, nr 2, s. 332-337.
 7. Granberg M., Glover L., 2012, Climate change adaptation policy and practice: The Swedish experience. Paper for presentation at the annual XXI Nordic Municipal Research Conference NORKOM, Oslo University, 22-24 November 2012.
 8. Gustavsson E., Elander I., Lundmark M., 2006, Multilevel governance, networking cities and climate change experiences from two Swedish cities. Paper presented at the Sixth European Urban & Regional Studies Conference, 21-24 September 2006.
 9. Heinelt H., Lamping W., 2015. "The development of local knowledge orders: A conceptual framework to explain differences in climate policy at the local level", Urban Research & Practice, t. 8, nr 3, s. 283-302.
 10. Hovik S., Naustdalslid J., Reitan M., Muthanna T., 2011, Adaptation to climate change in the water sector in Norway-local capabilities for proactive strategies in a changing institutional framework. Paper presented in panel on Adaptation to Climate Change on National, Regional and Local Levels, ECPR general conference in Reykjavik, 24-27 August 2011.
 11. Miller F., Osbahr H., Boyd E., Thomalla F., Bharawani S., Ziervogel G., Hinkel J., 2010, "Resilience and vulnerability: complementary or conflicting concepts?", Ecology and Society, t. 15, nr 3, s. art. 11.
 12. North D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Political Economy of Institutions and Decisions, Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Orderud G.I., Winsvold M., 2012, "The role of learning and knowledge in adapting to climate change: a case study of Norwegian municipalities". International Journal of Environmental Studies, t. 69, nr 6, s. 946-961.
 14. Ryłko E., 2015, "Zmiany klimatu i przeciwdziałanie im w świadomości reprezentantów wybranych polskich powiatów. Raport z badań opinii społecznej w ramach projektu 'Dobry Klimat dla Powiatów'", w: Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatu. Raport zamknięcia. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 15. Szmigiel-Rawska K., 2014, "Koncepcja zależności od ścieżki jako narzędzie wyjaśniania w badaniach ekonomicznej geografii politycznej", Prace i Studia Geograficzne, t. 54, s. 149-161.
 16. Trampusch C., 2014, "Why preferences and institutions change: A systematic process analysis of credit rating in Germany", European Journal of Political Research, t. 53, nr 2, s. 328-344.
 17. Winsvold M., Stokke K.B., Klausen J.E., Saglie I.L., 2009, "Organizational learning and governance in adaptation in urban development", w: W.N. Adger, I. Lorenzoni, K.L. O'Brien (red.), Adapting to Climate Change. Thresholds, Values, Governance (s. 476-490), Cambridge: Cambridge University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499516703
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu