BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korkosz-Gębska Jolanta (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Wybrane aspekty społecznej (nie)odpowiedzialności przedsiębiorstw produkcyjnych
Selected Aspects of Corporate Social (Ir)Responsibility of Production Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 173-182, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Normy ISO
Social Responsibility, Production enterprise, ISO International Standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ogólny charakter koncepcji CSR pozwolił wielu firmom na wykorzystywanie tej idei głównie w celach marketingowych. Norma PN-ISO 26000 umożliwia uporządkowanie kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, a przede wszystkim zrozumienie tego, że miano firmy odpowiedzialnej społecznie, może otrzymać tylko przedsiębiorstwo, stosujące praktyki we wszystkich jej obszarach. Celem artykułu było wykazanie, że w przypadku wielu firm deklarujących implementację założeń koncepcji CSR, tak naprawdę można mówić o działaniach wpisujących się w jej antonim, czyli społeczną nieodpowiedzialność biznesu. (abstrakt oryginalny)

The general nature of the CSR concept has allowed many companies to use this idea primarily for marketing purposes. ISO 26000:2010 normalizes corporate social responsibility and gives opportunities to understand that to deserve a name of the socially responsible, companies have to be active in all areas. The aim of the article is to demonstrate that in the case of many companies declaring the implementation of CSR assumptions, it is really possible to talk about actions that fit into its antonym, i.e. CSI. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009.
 2. Armstrong J.S.: Social Irresponsibility in Management. Journal of Business Research, No. 5, 1977, p. 185.
 3. Armstrong J.S., Green K.C.: Effects of corporate social responsibility and irresponsibility policies. "Journal of Business Research", Vol. 66, 2013, p. 1922.
 4. Bowen H.R., Gond J.P., Bowen P.G.: Social responsibilities of the businessman. University of Iowa Press, 2013, p. 6.
 5. Caroll A. B.: The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. "Business Horizons", Vol. 34, 1991, p. 42.
 6. Drucker P.F.: Społeczeństwo kapitalistyczne. PWN, Warszawa, 1999.
 7. Filek J.: O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.
 8. Fundacja Centrum CSR.PL: Brudny zysk. Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zyski z łamania praw człowieka, Warszawa 2013.
 9. Herzig C., Moon J.: Discourses on corporate social Ir/responsibility In the financial sector. "Journal of Business Research", Vol. 66, 2013, pp. 1870-1880.
 10. Jones B., Bowd R., Tench R.: Corporate irresponsibility and corporate social responsibility: cometing realities. Social Responsibility Journal, Vol. 5, No.3, 2009, p. 304.
 11. Lulewicz-Sas A.: Corporate social responsibility versus social irresponsibility. Theory approach, [w:] Lulewicz-Sas A. (ed.): Corporate Social Irresponsibility. Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok 2013, p. 19.
 12. Perks, J.K., Farache, F., Shukla, P. and Berry, A.: Communicating responsibility practicing irresponsibility in CSR advertisements. Journal of Business Research, Vol. 66, 2013, pp. 1881-1888.
 13. Polski Komitet Normalizacyjny: PN-ISO 26000:2012, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Warszawa 2012.
 14. Przychodzeń W., Przychodzeń J.: Społeczna nieodpowiedzialność biznesu- przyczyny i wnioski dla audytu, [w:] Kożuch B. (red.): Modele biznesowe. Wydawnictwo SAN, Łódź 2013, s. 154-155.
 15. Rudnicka A.: CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmach, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 16. Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 17. Wielki słownik języka polskiego: http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=9518&ind=0 &w_szukaj=nieodpowiedzialno%C5%9B%C4%87+, dostęp dn. 19.06.2017 r.
 18. http://www.forbes.pl/bojkot-lpp-sprzedaz-wzrosla-o-30-proc-,artykuly,170713,1,1.html, dostęp dn. 19.06.2017 r.
 19. http://wyborcza.pl/7,75399,21255350,szef-samsunga-oskarzony-o-korupcje.html, dostęp dn. 19.06.2017 r.
 20. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ker-facebookowa-reklama-cydru-lubelskiego-nieety - czna-bo-promuje-alkohol#, dostęp dn. 19.06.2017 r.
 21. http://stressfree.pl/greenwashing-czyli-ekosciema-wokol-nas/#2, dostęp dn. 19.06.2017 r.
 22. http://www.apella.com.pl/greenwashing - czyli - zielona - marketingowa - sciema - 169. html, dostęp dn. 19.06.2017 r.
 23. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kghm-jacek-k-korupcja-agh,173,0, 2329773.html, dostęp dn. 19.06.2017 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu