BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmija Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na zmiany w zasobach ziemi małych gospodarstw rolnych z województwa małopolskiego
The Impact of the Selected Instruments of the Common Agricultural Policy on Changes in the Land Resources of the Small Farms from Małopolska Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 345-350, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Gospodarstwa rolne, Wyniki badań
Common Agricultural Policy (CAP), Arable farm, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q13
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian, które zaszły w małych gospodarstwach rolnych w województwie małopolskim w latach 2004-2015 pod wpływem wybranych instrumentów WPR w zakresie czynnika produkcji, którym jest ziemia. W świetle wyników badań należy uznać, że badane instrumenty WPR wywarły stosunkowo niewielki wpływ na wielkość zasobów ziemi posiadanych przez małe gospodarstwa rolne z województwa małopolskiego. Niespełna jedna piąta badanych dokonała zmian w zasobach użytkowanej ziemi. Biorąc pod uwagę wyłącznie gospodarstwa, które zwiększyły swój areał, można stwierdzić, że powierzchnia użytków rolnych, które posiadały te gospodarstwa, zwiększyła się o 3,7%. Sytuacja taka nie jest korzystna, zwłaszcza w warunkach dużego rozdrobnienia agrarnego gospodarstw rolnych w województwie małopolskim.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify and evaluate the changes in land resources of small farms in the Małopolskie Province in the years 2004-2015 which were a result of using of selected CAP instruments. In the light of the results of the research, it should be noted that the examined CAP instruments had a relatively small impact on the size of land area. Less than one fifth of the respondents made changes in the land resources. Considering only farms that have increased their area it can be stated that the area of agricultural land of these farms increased by 3.7%. This situation is not favorable, especially in the situation of large agrarian fragmentation of farms in Małopolskie Province.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzun Włodzimierz. 2013. "Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki". Wieś i Rolnictwo 2: 9-27.
  2. Musiał Wiesław. 2013. "Some structural, economic and production-related problems of small farms in the Małopolskie Voivodeship". Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 1: 41-63.
  3. Musiał Wiesław, Drygas Mirosław. 2013. "Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych". Wieś i Rolnictwo 2: 55-74.
  4. Poczta Walenty, Natalia Bartkowiak. 2012. "Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce". Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (23): 95-109.
  5. Wilkin Jerzy. 2013. "Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej". Wieś i Rolnictwo 2: 43-54.
  6. Zegar Józef Stanisław. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: PWN.
  7. Żmija Dariusz. 2016. Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  8. Żmija Katarzyna. 2014a. "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 253-261.
  9. Żmija Katarzyna. 2014b. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W] Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińskiej-Sawicz, 451-466, Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press&IT.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3274
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu