BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czeriep Ałeksandr G. (Zaporożskij Hacyonalnʹnij Uniwiersitiet)
Tytuł
Wpływ działalności inwestycyjnej w Ukrainie na poziom konkurencyjności państwa
Influences of Investment Activity in Ukraine on Level of Competitiveness of the States
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 69-74, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Konkurencyjność gospodarki, Atrakcyjność inwestycyjna
Foreign investment, Economy competitiveness, Investing attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny wpływu inwestycji zagranicznych na konkurencyjność gospodarki Ukrainy. Rynek inwestycyjny Ukrainy charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, dużym zapotrzebowaniem na zasoby inwestycyjne i wystarczająco wysokim poziomem zainteresowania inwestorów zagranicznych, a także atrakcyjnością inwestycyjną, co potwierdzają dane statystyczne o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych za pierwsze półrocze 2016. Podkreślono zależność konkurencyjności gospodarki państwa od aktywizacji rynku inwestycyjnego, atrakcyjności inwestycyjnej krajowych przedsiębiorstw i akumulacji zasobów inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Expediency of bringing in of investments is reasonable in the economy of Ukraine. Influences of the of investment activity are studied on the level of competitiveness of state. The dynamics of investment market of Ukraine, which is characterized by dynamic development, high demand on investment resources and high enough level of the personal interest of foreign investors and investment attractiveness, is investigational, that statistical by data of of direct foreign investments is confirmed to Ukraine for the first half - year 2016. Direct foreign investments (equity) are analysed from the countries of the world in the economy of Ukraine after 2015 dependence of competitiveness of economy of the state is Set on the investment attractiveness of domestic enterprises, accumulation of investment resources. Suggestions are brought in in relation to the increase of investment attractiveness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Инocтpанныe инвecтиции в укpаинcкoй экoнoмикe. [Eлeктpoнний pecуpc]. Peжим дocтупа: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240: inozemni-investitsiji-v-ukrajinskij-ekonomitsi& catid= 8&Itemid=350.
  2. Cтан iнвecтицiйнoї дiяльнocтi в Укpаїнi 07.09.16 г.// [Eлeктpoнний pecуpc]. Peжим дocтупа: http://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag= % 82 % 96.
  3. Інвecтицiйний клiмат в Укpаїнi. 20.03.2016 г. // [Eлeктpoнний pecуpc]. Peжим дocтупа: http://www. nbuviap.gov.ua/index.php?option
  4. Інoзeмнi iнвecтицiї, їх залучeння i викopиcтання в Укpаїнi. 2016 p. // [Eлeктpoнний pecуpc]. Peжим дocтупа: http://www.info{aт}pidruchniki.com.
  5. Oбcяги пpямих iнoзeмних iнвecтицiй в Укpаїну за 9 мicяцiв 2016 p . // [Eлeктpoнний pecуpc]. Peжим дocтупа: http://www.ua.112.ua/.../obsiahy-priamykh-inozemnykh-investytsii-v-ukrainu-za-9- misiatsiv-2016-roku-zrosly-na-62-derzhstat-352909.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu