BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiłowa Olga (Odiesʹkij Nacіonalnij Unіwiersitiet Imienі І. І. Miecznikowa)
Tytuł
Koncepcja integracji ukraińskiego rynku papierów wartościowych z globalnym rynkiem finansowym
The Concept of the Ukrainian Securities Market Integration to Global Trade Networks
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 161-172, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rynek papierów wartościowych, Sieci handlowe, Rynki finansowe
Securities market, Chain stores, Financial markets
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Artykuł przedstawia problem monocentrycznego ukraińskiego rynku akcji. Określono zewnętrzne i wewnętrzne czynniki organizacji rynku papierów wartościowych celem jego integracji z międzynarodowymi sieciami handlowymi. Zaproponowano scenariusz dalszego rozwoju ukraińskiego rynku akcji: główne platformy transakcyjne i główni organizatorzy giełdy. Przeanalizowano zalety i wady integracji ukraińskiego rynku papierów wartościowych z europejskimi sieciami handlowymi (GPW, CEESEG AG, Nasdaq OMX i MB). Określono motywy zainteresowania inwestycjami w infrastrukturze ukraińskiej przez obcokrajowców. (abstrakt oryginalny)

The article analizes the problem of the monocentric Ukrainian stock market forming. The major external and internal factors of the organized securities market with the aim of integration into the international trade networks are determined. Scenario of further development of the organized segment of the Ukrainian stock market: main trading platforms and other major organizers of stock exchange is proposed. Advantages and disadvantages of Ukrainian stock exchanges integration to the European trade networks (WSE, CEESEG AG, Nasdaq OMX and MB) are analized. The reasons of foreign exchanges interest to the Ukrainian infrastructure and their investment projects motivation are determined. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jackson М.O. Social and Economic Networks [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://web.stanford.edu/~jacksonm/netbook.pdf.
  2. Leitner Y.: Financial Networks: Contagion, Commitment, and Private Sector Bailouts // Journal of Finance. - 2005. - № 60(6). - p. 2925-2953.
  3. The World Federation of Exchanges [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://www.world-exchanges.org.
  4. Market capitalization [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://www.ceeseg.com/vienna-stock-exchange.
  5. Koпилoва O.B. Cучаcнi тeopeтичнi пiдхoди дo визначeння тpeйдингoвих мepeж фoндoвoгo pинку // Eкoнoмiчний аналiз. - 2016. - №1. - T.25. - c. 138-143.
  6. Фoндoва бipжа ПФTC [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://www.pfts.com/uk/stock-exchange-tariffs/.
  7. Джиган O.B. Филocoфcкиe аcпeкты иcпoльзoвания ceтeвых тeхнoлoгий // Экoнoмичecкиe и coциальнo-гуманитаpныe иccлeдoвания. - 2015. - № 1(5). - c. 110-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu