BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Caputa Wiesława (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
The Role of Virtual Communities in the Process of Creation of Knowledge Resources in a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2017, nr 2, s. 27-43, obraz, tab., bibliogr. 31 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Zasoby wiedzy, Wiedza w organizacji, Wiedza, Internet
Knowledge resources, Knowledge in organization, Knowledge, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Development of the Internet and social media allowed for creating and maintaining of social and business relations in cyberspace which resulted in dynamic growth of virtual communities whose members are very often stakeholders of a company including: customers, employees, suppliers, creditors and investors. These entities are differentiated by their knowledge potential and willingness to share this knowledge with other entities inside and outside the community. In contemporary companies where the foundation of competitive potential is knowledge the usage of diversified knowledge potential is not only a necessity but also a challenge. The main purpose of the paper is highlighting the possibilities to apply virtual communities in the process of goodwill creation. The research presented in the paper aimed at determining the reasons for using virtual communities among the citizens of Poland between 2008 and 2016 and the results of this research confirmed feeble utilisation of knowledge potential of virtual communities in the creation of knowledge resource in a company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albański, L. Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Kolegium Karkonoskie in Jelenia Góra, Jelenia Góra, 2010.
 2. Bielecki I., Współczesny marketing, Filozofia, strategie, instrumenty, Studio EMKA, Warszawa 2006.
 3. Bugliarello G., Telecommunities: The next Civilization, "The Futurist" vol. 31/1997.
 4. Burszta W., Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach, [in:] Ekran, mit, rzeczywistość, W. Buszta (ed.), Warszawa 2003.
 5. Caputa W., Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2015.
 6. Caputa W. Koszt satysfakcji klienta jako wyznacznik siły konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [in:] Figiel S. (ed.) Marketing w gospodarce opartej na wiedzy Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn 2007.
 7. Caputa W., Szwajca D., Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w okresie globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2010.
 8. Caputa W., Kluczowe kompetencje i dźwignia zasobów w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Scietific Journal of Silesian University of Technology no 13, Publishing House of Silesian University of Technology in Gliwice 2003.
 9. Castells M., Społeczeństwo sieci, M. Marody (transl.), Warszawa 2007.
 10. Clayton L. Are there Virtual Communities? http://www.abdn.ac.uk/philosophy/
 11. Doligarski T., Wartość portfela klientów - aspekt teoretyczny, [in:] Dobiegała-Korona B., Herman A. (ed.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2006.
 12. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 13. Effrat M.P. (ed.) 1974. The Community: Approaches and Applications, New York: The Free Press 1974.
 14. Encyklopedia Internautica http://ecyklopedia.interia.pl
 15. Fung V.K., Fung W.K., Wind Y., Konkurowanie w płaskim świecie, Budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do płaskiego świata, Przedsiębiorczość i Zarządzanie KOŹMIŃSKI, Warszawa 2008.
 16. Kalisiewicz D., Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, PWN, Warszawa 1998.
 17. Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 18. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May-June 1990.
 19. Rheingold H., The Virtual Community. Homestanding on the Electronic Frontier, Reading, MA: Addison-Wesley, 1993.
 20. Rheingold H., The virtual community: Homesteading on the Electronic Frontier. Cambridge, Mass., MIT Press 2000.
 21. Silva C.A., Liquid architectures: Marcos Novak's territory of information, Louisiana State University LSU Digital Commons, 2005, http://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1901&c ontext=gradschool_theses
 22. Sitarski P., Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata? [in:] M. Hopfinger (ed.) Nowe Media w komunikacji społecznej XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002
 23. Slouka M., War of the Worlds: the assault on reality, London: Abacus 1996.
 24. Supeková S., Janáková H., Interkultúrne aspekty medzinárodného marketingu, Wolters Kluwer, Bratislava 2014.
 25. Szpunar M., Społeczności wirtualne jako społeczności - próba ujęcia socjologicznego, [in:] M. Radochoński, B.Przywara (ed.) Jednostka - grupa - cybersieć. Psychologiczne, społecznokulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, Rzeszów, 2004.
 26. Szulce H., Planowanie i strategia produktu [in:] Mruk H. (ed.) Podstawy marketingu, Publishing House of the University of Economics in Poznań 1996.
 27. Wadhwa A., Kotha S., Research Associate Anu Wadhwa, University of Washington, 1999, http://us.badm.washington.edu/kotha/internet/handouts/vc5.PDF
 28. Wellman B. Physical place and cyber place: the rise of networked individualism, International Journal of Urban and Regional Research 1/2001.
 29. Wellman B., Gulia M., Net Surfers Don't Ride Alone: Virtual Communities as Communities. New York 1997, p. 15, http://www.chass.utoronto.ca/- wellman/publications/netsurfers/netsurfers.pdf.
 30. IBM Global Business Services Executive Report, Working in the open. Accelerating time to value in application development and management, IBM Institute for Business Value https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/gb/en/gbe03283usen/ GBE03283USEN.PDF
 31. Korzystanie z Internetu, Komunikat z Badań CBOS, Warszawa June 2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_092_16.PDF
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2017.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu