BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszarek-Cyra Aleksandra (Politechnika Częstochowska), Piśniak Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Świadomość ekologiczna studentów wydziału zarządzania Politechniki Częstochowskiej
The Ecological Awareness of Students of the Management Faculty of the Częstochowa University of Technology
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 193-202, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Świadomość ekologiczna, Studenci, Poglądy ekonomiczne, Badania empiryczne
Ecological awareness, Students, Economic views, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Politechnika Częstochowska
Częstochowa University of Technology
Abstrakt
W artykule poruszono tematykę świadomości ekologicznej przyszłych menedżerów jako kluczowego elementu w rozwoju zrównoważonych organizacji. Przedstawione zostały częściowe wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, które miało na celu poznanie poglądów i postaw, określenie poziomu wiedzy ekologicznej i identyfikację zachowań prośrodowiskowych. Ze względu na szeroki zakres badania, w niniejszym artykule, uwaga została skupiona głównie na wynikach dotyczących poglądów na tematy środowiskowe. (abstrakt oryginalny)

This article addresses the issue of environmental awareness of future managers as a key element in the development of sustainable organizations. Partial results of the survey conducted among students of the Faculty of Management of the Częstochowa University of Technology were presented. The research aimed to get to know the views and attitudes, to define the level of ecological knowledge, and to identify the pro-environmental behavior. Due to the wide scope of the study, this article focuses mainly on the results of first part of research - views on environmental issues. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domka L.: Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Poznań 1998.
  2. Dragomir C.: An Empiric Overview on the Next Generation of Managers - the Ecomanagers . Materiały konferencyjne 2nd International Conference on Economics, Political and Law Science (EPLS '13), Volume: Advances in Fiscal, Political and Law Science.
  3. Gajdzik B., Wyciślik A.: Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
  4. Gliński P.: Polscy zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa 1996.
  5. Mirowski W.: Świadomość ekologiczna współczesnego społeczeństwa polskiego w świetle badań naukowych, [w:] Świadomość ekologiczna i społeczne ruchy "Zielonych" w Polsce, W. Mirowski, P. Gliński (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999.
  6. Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
  7. Seroka-Stolka O.: Poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju - analiza porównawcza [w:] Journal of Ecology and Health, 2011, R. 15, nr 4.
  8. Seroka-Stolka O.: Świadomość ekologiczna przedsiębiorców z sektora MŚP, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 5, 2012.
  9. Strumińska-Doktór A.: Droga do świadomości ekologicznej, [w:] Studia Ecologiae et Bioethicae, 4/2006.
  10. Tuszyńska L.: Świadomość ekologiczna społeczności lokalnych. Oczekiwania a rzeczywistość. Rocznik Świętokrzyski, Ser. B - Nauki Przyr. 34, 2013. 11. Wiśniewska A.: Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Gdańsk 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu