BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Limański Andrzej (Uniwersytet Śląski), Drabik Ireneusz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Tytuł
Ryzyko lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Foreign Direct Investment Location Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 229-241, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Atrakcyjność inwestycyjna
Risk, Direct investments, Foreign investment, Investing attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, w części teoretycznej przedstawiono istotę pojęcia lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Zdefiniowano również atrakcyjność inwestycyjną oraz scharakteryzowano jej podstawowe czynniki, które wpływają na zakres i poziom ryzyka lokalizacji BIZ. Są to takie czynniki jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego, aktywność obszaru względem inwestorów. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań firmy doradczej Ernst & Young, dotyczące ryzyka lokalizacji BIZ w Polsce w kontekście przepływów kapitałowych w Europie i na świecie. (abstrakt oryginalny)

The theoretical part of the paper presents the essence of the concept of the location of foreign direct investment (FDI). Investment attractiveness is defined and the basic factors thereof affecting the extent and level of risk related to the FDI location are characterized. The factors include transport availability, labour costs, the size and quality of labour resources, the product marketability, the level of the economic and social infrastructure development, the level of economic development, the level of general security and the investor-oriented activity of the area. The empirical part presents the results of the study conducted by the Ernst & Young consultancy company on the risk related to the FDI location in Poland in the context of capital flows in Europe and worldwide. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016.
 2. Drabik I.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako forma ekspansji przedsiębiorstwa i ich wpływ na gospodarkę, [w:] Cisek M., Nowogródzka T. (red.): Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
 3. Drabik I.: Tendencje zmian w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce światowej, [w:] Brzóska J., Pyka J. (red.): Organizacja i zarządzanie. Zeszyt 73. Nowoczesność przemysłu i usług. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1919. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 4. Dunning J.H.: Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison-Wesley, Wokingham 1993.
 5. European Attractiveness Survey. EY 2017.
 6. European Investment Monitor. EY 2017.
 7. Fonfara K. (red.): Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. PWE, Warszawa 2009.
 8. Gorynia M.: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 9. Kozłowska M.: Atrakcyjność inwestycyjna - rozważania teoretyczne, [w:] Zagóra-Jonszta U. (red.): Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012.
 10. Kuciński K. (red.): Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2014.
 11. Limański A., Drabik I.: Ekonomiczne konsekwencje działalności inwestycyjnej korporacji transnarodowych, [w:] Grzywna Z. (red.): Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. WSZMiJO, Katowice 2011.
 12. Poland's Attractiveness Survey. EY 2017.
 13. Sitek E.: Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 14. White C., Fan M.: Risk and Foreign Direct Investment. Palgrave Macmillan, New York 2006.
 15. www.ey.com (dostęp: 21.06.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu