BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Magruk Andrzej (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Minimalizacja niepewności w systemie przemysłu 4.0 poprzez antycypację zdarzeń bezprecedensowych
Minimizing of Uncertainty Phenomenon in System of Industry 4.0 by Anticipation of Unprecedented Events
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 243-254, tab., rys., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł, Proces produkcji, Metody badawcze, Przemysł 4.0
Industry, Production process, Research methods, Industry 4.0
Uwagi
streszcz., summ., Badania zostały zrealizowane w ramach pracy statutowej S/WZ/1/2014 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano, na przykładzie Przemysłu 4.0, podejścia badawcze pozwalające zidentyfikować zdarzenia bezprecedensowe w ujęciu dzikich kart, które umożliwiają zminimalizować efekt niepewności. Przemysł 4.0 jest to nowatorska, dziś jeszcze niepewna, wizja złożonego systemu w skali i wymiarach, do tej pory niestosowanych. Wszystkie podmioty biorące udział w budowie Przemysłu 4.0 powinny mieć świadomość możliwości zaistnienia wydarzeń bezprecedensowych, nawet jeśli prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie. (abstrakt oryginalny)

This article presents research attitude to identify unprecedented events as wild card in order to minimiz uncertainty in the sphere of Industry 4.0. Industry 4.0 is an innovative, still uncertain today, a vision of a complex system in scale and dimensions, so far not used. All actors involved in the construction of Industry 4.0 should be aware of the possibility of unprecedented events, even if the probability of their occurrence is low. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert M.: Seven Things to Know about the Internet of Things and Industry 4.0. "Modern Machine Shop", September 2015.
 2. Bereziński M., Hołubiec J.: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności informacyjnej, [w:] Bojarski W. (red.): Metody modelowania i optymalizacji systemów energetycznych w warunkach niepewności, PAN, Ossolineum, Wrocław 1981.
 3. Bochenek M.: Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych - rozważania semantyczne. "Ekonomia", nr 4 (21), 2012, s. 46-63.
 4. Bojarski W., Zagadnienia nieokreśloności wielkich systemów i niepewności, [w:] Bojarski W. (red.): Metody modelowania i optymalizacji systemów energetycznych w warunkach niepewności, PAN, Ossolineum, Wrocław 1981.
 5. Bubner N., Bubner N., Helbig R. & Jeske M.: Logistics trend radar, Delivering insight today. Creating value tomorrow!. Pub. DHL Customer Solutions & Innovation, Troisdorf 2014.
 6. Dmowski J., Jędrzejewski M., Suffczyńska-Hałabuz N., Iwasieczko M., Libucha J., Owerczuk M., Pławi K., Kowalska I.: Przemysł 4.0 PL - Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki? The Boston Consulting Group, Warszawa 2016.
 7. Dujin A., Geissler C., Horstkötter D. (eds.):. Industry 4.0. The new industrial revolution How Europe will succeed. Pub. Roland Berger Strategy Consultants GMBH, Munich 2014.
 8. Ernst&Young Global 3D printing Report 2016, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
 9. Gierej S.: Techniques for designing value propositions applicable to the concept of outcome-economy. "Engineering Management in Production and Services", No. 9, nr 1, 2017, pp. 56-63.
 10. Glockner H., Jannek K., Mahn J., Theis B.: Augmented reality in logistics. Changing the way we see logistics - a DHL perspective. DHL Customer Solutions & Innovation, Troisdorf 2014.
 11. Hiltunen E.: Good sources of week signals: A global study of where futurists look for weak signals. "Journal of Futures Studies" No. 12(4), 2008.
 12. Janasz K.: Ryzyko i niepewność w gospodarce - wybrane aspekty teoretyczne. "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 14, 2009, s. 91-92.
 13. Jędralska K., Czech A.: O naturze niepewności i jej interpretacjach. "Master of Business Administration", nr 3/110, 2011.
 14. Kagermann H.; Wahlster W.; Helbig J.: Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0. Final Report. The Industrie 4.0, 2013.
 15. Kononiuk A., Gudanowska A. (red. nauk.): Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
 16. Kononiuk A., Magruk A.: Wild cards in Polish foresight practice. "Procedia - Social and Behavioral Sciences" nr 213, 2015, pp. 951-956.
 17. Kononiuk A., Nazarko J.: Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
 18. Kononiuk A.: Analiza STEEPVL na przykładzie projektu Foresight technologiczny. "NT FOR Podlaskie 2020". Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii. "Ekonomia i Zarządzanie", nr 2, 2010, s. 105-115.
 19. Kückelhaus M., Chung G., Virag D., Bubner N., Bodenbenner P., Noronha J.: Logistics trend radar, Delivering insight today. Creating value tomorrow!. Pub. DHL Customer Solutions & Innovation, Troisdorf 2016.
 20. Lee J.; Kao H.A.; Yang S.: Service innovation and smart analytics for industry 4.0 and big data environment. "Procedia CIRP", nr 16, 2014, pp. 3-8.
 21. Lee J.; Lapira E.; Bagheri B.; Kao H.A.: Recent advances and trends in predictive manufacturing systems in big data environment. "Manufacturing Letters", No. 1(1), 2013, pp. 38-41.
 22. Magruk A.: Analiza niepewności w złożonych, dynamicznych systemach - przypadek Internetu Rzeczy. "Przegląd Organizacji", nr 1, 2016, s. 53-59.
 23. Magruk A.: Słabe sygnały i dzikie karty - innowacyjne metody antycypacyjne. "Ekonomia i Zarządzanie", T.2, nr 4, 2010, s.126-136.
 24. Magruk, A.: Uncertainty in the Sphere of the Industry 4.0 - Potential Areas to Research. "Business, Management and Education", No. 14(2), 2016, pp. 275-291.
 25. Magruk A.: Wild Card as a Phenomenon Cushioning Uncertain Events-Example of Industry 4.0. "Logistics and Transport" No. 31, 2016, pp. 21-26.
 26. Mendonca S., Cunha M. P., Kaivo-oja J., Ruff F.: Wild cards, weak signals and organisational improvisation. "Futures", No. 36, 2004, pp. 201-218.
 27. Mendonca S., Cunha M. P., Ruff F., Kaivo-oja J.: Venturing into the wilderness preparing for wild cards in the civil aircraft and asset-management industries. "Long Range Planning", No. 42, 2009, pp. 23-41.
 28. Paczak A.: The dangerous outcomes of holograms, www.de.ey.com.
 29. Paprocki W.: Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej, [w:] Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red.): Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk 2016, s. 39-57.
 30. Samecki W.: Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1967.
 31. Steinmüller K.: The future as Wild Card. A short introduction to a new concept, [in:] Brockett S. and Dahlström M. (ed.): Spatial Development Trends Nordic Countries in a European Context, Nordregio, Stockholm 2004, pp. 193-202.
 32. Szynkiewicz M.: Teorie ostateczne w naukach przyrodniczych. Studium metodologiczne. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009.
 33. Ślązak Ł.: Integracja obrabiarek z systemami informatycznymi przedsiębiorstw w aspekcie koncepcji przemysł 4.0. "Mechanik", nr 3, 2015, s. 246-252.
 34. Wawiernia A.: Taksonomia niepewności. "Zarządzanie i Finanse" nr R. 11, nr 1, cz. 3 2013.
 35. Weyer S., Schmitt M., Ohmer M., Gorecky D.: Towards Industry 4.0-Standardization as the crucial challenge for highly modular, multi-vendor production systems. "IFAC-PapersOnLine", No. 48(3), 2015, 579-584.
 36. Zimon G., Zimon D.: Influence of logistics on profitability of commercial companies. Carpathian Logistics Congress (CLC) Location: Jesenik, CZECH REPUBLIC Date: NOV 04-06, 2015, CLC 2015: Carpathian Logistics Congress - Conference Proceedings, 2016 pp. 565-570.
 37. http://mamstartup.pl
 38. Kaczmarczyk M.: W Chinach uruchamiają pierwszą dużą fabrykę bez ludzi przy taśmach: wyborcza.biz, 2015.
 39. Maślanek, J.: Przemysł 4.0 - rewolucja, czy ewolucja? Raport Specjalny, 2014, http://www.wnp.pl.
 40. Moll J.: "Niemal 50% Amerykanów może stracić pracę w wyniku robotyzacji", http://zmianynaziemi.pl/, 2014.
 41. swiatdruku3d.pl
 42. Thompson C.: 21 technology tipping points we will reach by 2030. "businessInsider.com", 2016.
 43. Wortal Robotyka.com 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu