BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andruszkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Schulz Maciej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Wybrane formy i działania stosowane w komunikacji marketingowej przez przedsiębiorstwa transportowe w regionie kujawsko-pomorskim
The Selected Forms and Actions used in Marketing Communication by Transport Companies in the Kuyavian-Pomeranian Region
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10 (CD), s. 50-59, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Przedsiębiorstwo transportowe, Reklama, Promocja osobista, Public relations, Badanie przedsiębiorstw
Marketing communication, Transport company, Advertising, Personal promotion, Public relations, Enterprises study
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Region kujawsko-pomorski
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty i znaczenia komunikacji marketingowej w usługach transportowych oraz ukazanie wybranych form i działań stosowanych przez przedsiębiorstwa transportowe w regionie kujawsko-pomorskim. W opracowaniu zwrócono uwagę na specyfikę funkcjonowania firm w branży transportowej oraz przedstawiono wybrane wyniki badania dotyczące wykorzystania komunikacji marketingowej przez firmy transportowe w ciągu ostatnich 3 lat. W badaniu uwzględniono formy i działania dotyczące wykorzystania reklamy, promocji pośredniej i promocji osobistej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to present the essence and importance of marketing communication in transport services and to present selected forms and activities used by transport companies operating in Kuyavian-Pomeranian region. The article presents the specificity of companies functioning in the transport sector and describes selected results of research on the use of marketing communications by transport companies in the last 3 years. The study includes the forms and activities that are concerned with use of advertising, indirect promotion and personal promotion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Andruszkiewicz K., Schulz M. (2016), Postawy samorządowców wobec działań marketingowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Studia i Prace WNEiZ US nr 43/2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Dobek-Ostrowska B. (1999). Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
  3. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., (2005). Współczesna ekonomia usług, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Kotler Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa: Gebethner i Ska.
  5. Schulz M., Andruszkiewicz K. (2016). Public relations w urzędach gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Marketing i Rynek, 10/2016, Warszawa: PWE.
  6. Smalec A. (2011). Rola komunikacji w rozwoju koncepcji partnerstwa w regionach, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Szczecin.
  7. Wiktor J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu