BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwajca Danuta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Media społecznościowe jako źródło ryzyka reputacyjnego przedsiębiorstwa
Social Media as A Source of Reputational Enterprise Risk
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 322, s. 230-242, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Media społecznościowe, Opinia publiczna
Company image, Social media, Public opinion
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14, M15, M31, M37.
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój Internetu i mediów społecznościowych wpłynął na zmianę środowiska komunikacyjnego, w którym interesariusze: klienci, inwestorzy, partnerzy biznesowi, pracownicy mogą umieszczać i rozpowszechniać swoje opinie na temat przedsiębiorstwa i jego produktów. Specyfika funkcjonowania tych mediów powoduje, że stają się one zupełnie nowym, trudnym do przewidzenia i kontroli typem zagrożenia dla reputacji jednostek i instytucji. Celem artykułu jest identyfikacja źródeł i typów ryzyka wynikających z funkcjonowania mediów społecznościowych w odniesieniu do reputacji przedsiębiorstwa oraz wskazanie implikacji dla zarządzania ryzykiem reputacyjnym online. Zastosowano metody krytycznej analizy literatury, głównie zagranicznej, a także wnioskowania na podstawie wyników badań międzynarodowych ośrodków naukowo-badawczych.(abstrakt oryginalny)

Development of the Internet and social media influenced the change of communication environment in which stakeholders: customers, investors, business partners, employees can post and distribute their opinions on the company and its products. The specificity of the functioning of the media means that they become completely new, difficult to predict and control the type of threat to the reputation of individuals and institutions. The aim of the article is to identify the sources and types of risk resulting from the operation of social media in relation to the corporate reputation and an indication of the implications for reputational risk management online. The following research methods were used: critical analysis of literature, mainly foreign, and judging the results of international research centers and scientific research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aula P. (2010), Social Media, Reputation Risk and Ambient Publicity Management, "Strategy & Leadership", nr 38(6).
 2. Beal A., Strauss J. (2008), Radically Transparent - Monitoring & Managing Reputations Online, Wiley Publishing, Indianapolis.
 3. Brady A., Honey G. (2007), Corporate Reputation: Perspectives of Measuring and Managing a Principal Risk, The Chartered Institute of Management Accountants, London.
 4. Copulsky J.R. (2011), Brand Resilience: Managing Risk and Recovery in High-Speed World, Palgrave McMillan, New York.
 5. de Marcellis-Warin N., Teodoresco S. (2012), Corporate Reputation: Is Your Most Strategic Asset at Risk? CIRANO Burgundy Report 2012, RB-02, April.
 6. Edelman Trust Barometer, Raport 2012, http://sharedvaluemedia.com/wp-content/uploads/ 2013/04/79026497-2012-Edelman-Trust-Barometer-Executive-Summary-1.pdf.
 7. Evans D. (2008), Social Media Marketing An Hour A Day, Wiley Publishing İnc., İndianapolis.
 8. Foley J. (2006), Balanced Brand. How to Balance the Stakeholders Forces that Can Make or Break your Business, Jossey-Bass, San Francisco.
 9. Gogołek W. (2010), Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 10. Hausmann V., Williams S.P. (2014), Categorising Social Media Business Risks, "Fachbereich Informatik", No. 2.
 11. Pfeffer J., Zorbach T., Carley K.M. (2014), Understanding Online Firestorms: Negative Word-of-Mouth Dynamics in Social Media Networks, "Journal of Marketing Communications", nr 2(1-2).
 12. Rayner J. (2003), Managing Reputational Risk. Curbing Treats, Leveraging Opportunities, John Wiley & Sons, England.
 13. Ristuccia H., Ressen M. (2015), Managing social media risks to reputation risk. A hot topic on the board agenda, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/ Documents/risk/lu-managing-social-media-risks-reputation-risk-03 (dostęp: 3.03.2015).
 14. Szwajca D. (2014), Ryzyko reputacji jako wyzwanie dla menedżerów w erze globalizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 14 (164).
 15. Szwajca D. (2013), Źródła i determinanty ryzyka reputacji firmy, "Marketing i Rynek", nr 10.
 16. Szwajca D., Rydzewska A., Nawrocki T. (2014), Identyfikacja kosztów pogorszenia reputacji przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 17. Światowiec-Szczepańska J. (2012), Ryzyko partnerstwa strategicznego - ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 18. Vollenbroek W., de Vries S., Constantinides E., Krommers P. (2014), Identification of influence in social media communities, "International Journal of Web Based Communities", nr 10(3).
 19. Weber Shandwick (2009), Risky Business. Reputation Online.
 20. Witczak O. (2013), Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, "Studia Ekonomiczne", nr 149, s. 80-97.
 21. [www 1] http://www.emarketer.com/Article/Social-Networking-Reaches-Nearly-One- Four-Around-the-World/1009976 (dostęp: 17.05.2015).
 22. [www 2] http://www.shortstack.com/the-growth-of-social-media-in-2014-40-surprisingstats- infographic/ (dostęp: 17.05.2015).
 23. [www 3] Aftershock: Adjusting to the new word of risk management. www.imagines. forbes.com/forbesinsights/StudyPDFs/deloitte_risk_management.2012.pdf (dostęp: 12.04.2016).
 24. [www 4] Reputational Risk in Banking - The Current Approach and A Way Ahead, s. 38. http://www.eisneramper.com/IT-Risk-Management-0512.aspx (dostęp: 6.12.2015).
 25. [www 5] A Comprehensive Approach to Managing Social Media Risk and Compliance. Accenture, August 2014, www.accenture.com (dostęp: 12.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu