BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Stanisław (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Rola ekonomii i zarządzania w inżynierii produkcji
The Role of Economy and Management in Production Engineering
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 255-262, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Zarządzanie, Inżynieria produkcji
Economics, Management, Production engineering
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostało określone miejsce ekonomii i zarządzania w inżynierii produkcji. Następnie zidentyfikowany został zakres oddziaływania ekonomii i zarządzania na inżynierię produkcji. Później pokazane zostały relacje pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz ich uwarunkowania. W dalszej części artykułu został przedstawiony wpływ ekonomii i zarządzania na skuteczność i efektywność inżynierii produkcji. (abstrakt oryginalny)

The place of economics and management in production engineering. Next the influence of economics and management on production engineering was described. In the third part the relationships among the scientific disciplines and their determinants were shown. Finaly the impact of economics and management on the effectiveness and efficiency of production engineering was presented in the last part of the paper. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asllani A.: Business Analytics with Management Science Models and Methods. Pearson FT Press, New Jersey 2015.
 2. Buglear J.: Quantitative Methods for Business and Management. Pearson, Harlow 2012.
 3. Creswell J.W.: Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 4. Forlicz S. (red.): Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012.
 5. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. PWN, Warszawa 2010.
 6. Gummesson E.: Qualitative Methods in Management Research. 2nd edition. Sage, London 2000.
 7. Kaczmarek M., Olejnik I., Springer A.: Badania jakościowe - metody i zastosowania. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013.
 8. Knosala R. (red.): Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Wyd. PWE, Warszawa 2013.
 9. Komitet Inżynierii Produkcji PAN: Istota inżynierii produkcji. Warszawa, czerwiec 2012.
 10. Krishnaswamy K. N., Sivakumar A. I., Mathirajan M.: Management Research Methodology: Integration of principles, methods and techniques. Prentice Hall, New Delhi 2009.
 11. Marciniak S.: Controlling. Teoria. Zastosowania. Wyd. DIFIN, Warszawa 2008.
 12. Wielka Encyklopedia PWN, t. 12, Warszawa 2002, s. 209.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu