BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczakowska-Proczka Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola planowania budżetowego w utrzymywaniu stabilności w sektorze finansów publicznych
Role of budget planning in maintaining stability in public finance sector
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2017, z. 155, s. 57-72, wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Deficyt budżetowy, Finanse publiczne, Planowanie budżetowe, Stabilność finansowa, Wydatki budżetowe
Budget deficit, Public finance, Budget planning, Financial sustainability, Budget expenditures
Uwagi
Klasyfikacja JEL:H
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie wpływu sposobu planowania budżetowego na stabilność sektora finansów publicznych. W pierwszej części podjęto próbę zdefiniowania stabilności w sektorze finansów publicznych oraz jej wpływu na funkcjonowanie całego systemu finansowego. W drugiej części przedstawiono wykorzystywane metody oraz zmiany w podejściu do planowania wydatków w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The paper explores the impact of budget planning upon the stability of public finance sector. In its first part attempt is made to define stability in public finance sector and its impact on the performance of the financial system. The second part presents methods and changes in the approach to expenditure planning in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Franek S., Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, Difin, Warszawa 2013.
 2. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= tec00097&plugin1
 3. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language= en&pcode=tec00127
 4. http://www.pte.pl/pliki/2/1/Jerzy Kleer.pdf
 5. Jajko B., Dług publiczny a równowaga fiskalna. Czy i kiedy rząd powinien emitować dług publiczny?, CeDeWu, Warszawa 2008.
 6. Kalecki M., Dzieła, t. 2, Kapitalizm. Dynamika Gospodarcza, PWN, Warszawa 1980.
 7. Kaleta J., Informator budżetowy, PWE, Warszawa 1989.
 8. Mackiewicz M., Metody weryfikacji stabilności fiskalnej - porównanie własności, "Bank i Kredyt" 2010, nr 41 (2), Warszawa 2010.
 9. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Program konwergencji Rzeczpospolita Polska, aktualizacja 2016, Rada Ministrów, Warszawa, kwiecień 2016
 11. Ratajczak M., Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 12. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 14. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018, Rada Ministrów, Warszawa kwiecień 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu