BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Niewiadomski Przemysław (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Elastyczna produkcja czy pośrednictwo handlowe? Próba oceny wybranych transakcji w świetle przyjętego modelu biznesu
Flexible Production or Merchanting? Attempt to Assess the Transaction Value in the Light of the Adopted Business Model
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 297-314, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Pośrednictwo handlowe, Produkcja
Business models, Trade intermediary, Production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej publikacji, w odniesieniu do określonego portfela produktowego, z jednej strony z perspektywy przedsiębiorstwa wytwórczego oraz z drugiej z punktu widzenia pośrednika handlowego, podjęto próbę oceny i pomiaru jego konkurencyjności. Zasadniczym jej celem jest zatem próba odpowiedzi na pytanie: czy z punktu widzenia wielkości generowanego zysku korzystniejsza jest działalność produkcyjna (model B2B) czy może jednak pośrednictwo handlowe (odsprzedaż wcześniej zakupionych wyrobów) rozumiane jako model B2C? (abstrakt oryginalny)

In this publication, in relation to a specific product portfolio, on the one hand, from the perspective of the manufacturing company and, on the other hand, from the perspective of an intermediary, an attempt to assess and measure its competitiveness was made. Therefore, its main objective is an attempt to reply to the question: is the manufacturing activity (B2B model) or merchanting [resale of previously purchased products], understood as B2C model, more profitable from the perspective of the generated profit amount? (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Betz F.: Strategic Business Models. Engineering Management Journal, 2012.
 2. Casadesus-Masanell R., Rickart J.E.: From Strategy to Business Models and on to Tactics. Long Range Planning, 2010.
 3. Chesbrough H.: Open Business Models: How to thrive in the new innovation landscape. Harvard Business School Press, 2006.
 4. Cyfert S.: Granice organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 5. Cyfert S. Krzakiewicz K.: Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, [w:] Krupski R. (red.): Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 6. Dubosson-Torbay M., Osterwalder A., Pigneur Y.: E-Business Model Design, Classification and Measurements. Thunderbird International Business Review, 2002.
 7. Falencikowski T.: Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. CeDeWu, Warszawa 2013.
 8. Fisken J., Rutherford J.: Business Models and Investments. Trends in the Biotechnology Industry in Europe. Journal of Commercial Biotechnology, 2008.
 9. Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 10. Hamel G.: Leading the Revolution. Harvard Business School Press, 2000.
 11. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Krzakiewicz K.: Przesłanki i dylematy wykorzystania koncepcji zarządzania przez wartość. Organizacja i Kierowanie, nr 1A (149), 2012.
 13. Ławicki J.S.: Marketing sukcesu - partnering. Difin, Warszawa 2005.
 14. Mączyńska E.: Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar, [w:] Kotowicz-Jawor J. (red.): Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 15. Mazurek-Łopacińska K.: Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 16. Mitręga M.: Marketing relacji. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa 2005.
 17. Nogalski B., Szpitter A., Jabłoński M.: Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
 18. Nogalski B., Niewiadomski P.: Szczupła produkcja jako rezultat inicjowania twórczości pracowników wykonawczych - studium przypadku implementacji wyrobu złożonego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 93, 2016.
 19. Osterwalder A.: The Business Model Ontology: A Proposition in a Design Science Approach. University of Lausanne, Lausanne 2004.
 20. Peterovic O., Kittl C., Teksten, R.: Developing Business Models for e-Business. International Conference on Electronic Commerce, Vienna 2001.
 21. Rokita J.: Zarządzanie Strategiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 22. Rutkowska A.: Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru. Zarządzanie i Finanse, R. 11, nr 1, cz. 4, 2013.
 23. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 24. Szymańska E.: Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2, 2009.
 25. Teece D.J.: Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 2010.
 26. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P.: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 27. www1 - http://szkolaletnia.ue.wroc.pl/index.php/tematyka/ (27-04-2017).
 28. www2 - http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=17&id =375 (27-04-2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu