BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubas Małgorzata (Politechnika Częstochowska), Zawada Anna (Politechnika Częstochowska), Przerada Iwona (Politechnika Częstochowska), Iwaszko Józef (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Stopień rozdrobnienia surowca spieniającego a porowatość szkła piankowego
Influence of Foaming Raw Material Finning on Foam Glass Porosity
Źródło
Szkło i Ceramika, 2017, nr 5, s. 19-22, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby szklane, Materiałoznawstwo, Inżynieria materiałowa
Glassware products, Materials science, Materials engineering
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zbadano wpływ stopnia rozdrobnienia surowca spieniającego - wapienia - na porowatość szkła piankowego. Spienianiu poddano zestawy surowcowe składające się z wapienia o różnym stopniu rozdrobnienia oraz bezbarwnej opakowaniowej stłuczki szklanej o uziarnieniu 0,063 mm. Zbadano mikrostrukturę oraz określono podstawowe właściwości fizyczne otrzymanego szkła piankowego. Przeprowadzone badania pozwoliły określić kształt i wielkość porów. Określono optymalną porowatość oraz stopień rozdrobnienia surowca spieniającego. (abstrakt oryginalny)

The influence degree of grinding of foaming raw material (limestone) on porosity of foam glass was investigated. Materials batches of different degree of grinding limestone and glass cullet (particle size of 0.063 mm) were foamed. The microstructure and the basic physical properties of the resulting foam glass was analyzed. The study allowed to examined the shape and size of pores. The optimal degree of grinding of the foaming raw material has been determined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Colombo P., Conventional and novel processing methods for cellular ceramics,"Phil. Trans. R. Soc. A.", 364, 2005, 109-124
 2. Dąbrowski K., Spieniona ceramika, "Szkło i Ceramika", Wydawnictwo SIGMA NOT, Rocznik 61, nr 1, 2010, 35-37
 3. Spiridonov Yu. A., Orlova L. A. Problems of foam glass production, "Glass and Ceramics", 60, 2003, 9-10
 4. Wasylak J. Pianka z przyszłością. "Szkło i Ceramika", Wydawnictwo SIGMA NOT, Rocznik 56, 2005, 9-10
 5. Procyk B., Kucharski J., Stoch L., Possibilities of utilization of municipal waste combustion ash in the production of heat-insulated foam glass, Ceramika/Ceramics, Vol. 66/1,2001 str. 124-139
 6. Zawada A., Przerada I., Lubas M. Szkło piankowe otrzymane na baize popiołów lotnych ze spalania biomasy, "Szkło i Ceramika", nr 1, 2017, 15-18
 7. Zawada A., Przerada I., Lubas M., Iwaszko J. Izolacyjne materiały spiekane na bazie surowców wtórnych, "Materiały Ceramiczne", tom 69, nr 2, 2017, 132-137
 8. Pampuch R. Współczesne materiały ceramiczne, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005
 9. http://trucinska.zut.edu.pl/fileadmin/Termoizolacje_01.pdf, 27.06.2017
 10. Skrok K. Wpływ rozdrobnienia surowca spieniającego na zdolności porotwórcze, Praca dyplomowa, Politechnika Częstochowska, 2017
 11. Norma PN-EN 1389
 12. Ciecińska M. Szkła odpadowe do produkcji specjalnych materiałów porowatych, "Szkło i Ceramika", 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu