BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maik Wiesław (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Turystyka jako czynnik przekształceń obszarów wiejskich - systemowe ujęcie problemu badawczego
Tourism as a Factor Of Transformation of Rural Areas: a Systemic Approach to the Research Problem
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 26, s. 27-34, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Obszary wiejskie, Rozwój społeczno-gospodarczy
Tourism, Rural areas, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę ujęcia systemowego w badaniach roli turystyki jako czynnika przekształceń obszarów wiejskich. Podstawą konceptualizacji jest system składający się z czterech powiązanych ze sobą podsystemów charakteryzujących turystykę jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego, przemian społeczno-kulturowych, przekształceń środowiska geograficznego i przestrzeni. System ten stanowi pewien schemat pojęciowy, który umożliwia kompleksowe badanie przekształceń obszarów wiejskich pod wpływem turystyki.(abstrakt oryginalny)

This article presents a systemic approach employed to examine the role of tourism as a factor of transformation of rural areas. The conceptualisation rests on a system composed of four interconnected subsystems characterising tourism as a factor of socio-economic development, socio- cultural changes, and the transformation of the geographical environment and space. The system offers a notional scheme that allows a comprehensive study of countryside transformation under the influence of tourism
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z. 2008. Rozwój społeczno-ekonomiczny i jego aspekty aksjologiczne. [W:] J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 21-36.
 2. Chojnicki Z. 2011. Model empiryczno-naukowy geografii. [W:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 9-34.
 3. Dziegieć E. 1995. Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich. Turyzm 5: 5-56.
 4. Kostrowicki J. 1976. Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Przegląd Geograficzny, 48, 4.
 5. Kowalczyk A. 2000. Geografia turyzmu. PWN, Warszawa.
 6. Kowalczyk A. (red.) 2010. Turystyka zrównoważona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Liszewski S. 1995. Przestrzeń turystyczna. Turyzm, 5, 2: 87-103.
 8. Liszewski S. 2010. Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny). Turyzm, 20, 2: 37-46.
 9. Liszewski S., Maik W. 2000. Osadnictwo. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 10. Pearce D. 1995. Tourism today: a geographical analysis. L'Espace Geographique, 10.
 11. Przecławski K. 1977. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. ALBIS, Kraków.
 12. Rydz E. 2006. Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.
 13. Smith R.A. 1992. Beach resort evolution. Implications for planning. Annals of Tourism Research, 19, 3: 304-322.
 14. Sztompka P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Znak, Kraków.
 15. Włodarczyk 2009. Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu