BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tymowicz-Grzyb Paulina (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie), Jaegermann Zbigniew (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie)
Tytuł
Niskotemperaturowe starzenie cyrkonowych materiałów ceramicznych Y-TZP Cz. 2. Wstępne badania procesu z wykorzystaniem techniki EBSD
Low-temperature Degradation of Y-TZP Zirconia Ceramics. Part 2: Preliminary EBSD Study
Źródło
Szkło i Ceramika, 2017, nr 5, s. 14-28, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby ceramiczne, Materiałoznawstwo, Proces starzenia
Ceramic products, Materials science, Aging process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono wyniki badania zjawiska starzenia niskotemperaturowego materiałów cyrkonowych metodą opartą na dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych EBSD (ang. Elektron Backscattered Diffraction). Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy metoda EBSD może służyć do zidentyfikowania początkowych etapów procesu niskotemperaturowego starzenia materiałów cyrkonowych Y-TZP. Do celów porównawczych wykorzystano wcześniejsze wyniki badań procesu starzenia prowadzone metodami XRD i obserwacji SEM, opublikowane w części 1 artykułu. Analiza wyników przeprowadzonych badań pokazała, że czułość metody EBSD w wykrywaniu wczesnych zmian transformacji t›m jest znacznie wyższa niż metod XRD i SEM. Analiza obrazów dyfrakcyjnych uzyskanych metodą EBSD wykazała obecność fazy jednoskośnej w powierzchniowych warstwach materiałów pomimo tego, że nie wykazały jej badania dyfrakcyjne XRD. (abstrakt oryginalny)

The results of EBSD (Elektron Backscattered Diffraction) study on the low-temperature degradation (LTD) phenomenon of zirconia materials were presented. The aim of the study was to answer the question whether the EBSD method can be used to identify the initial LTD stages of Y-TZP zirconia. For comparative purposes, previous results on XRD study and SEM observation, published in part 1 of the article, was used. The results of the studies have shown that the sensitivity of EBSD method for detecting early stages of t›m transformation is significantly higher than that of XRD and SEM. Analysis of EBSD diffraction patterns revealed the presence of monoclinic phase in the superfi cial layers of materials despite the fact that the diffraction patterns did not show it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Tymowicz-Grzyb P., Jaegermann Z., Konopka G., Wiśniewski Z., Pęczkowski P. (2017), Niskotemperaturowe starzenie cyrkonowych materiałów ceramicznych Y-TZP. Cz. 1. Badania mikrostruktury i przemian fazowych, "Szkło i Ceramika", nr 3, ss. 6-10
 2. Denry, I., Kelly J.R. (2008), State of the art of zirconia for dental application, "Dent. Mater.", nr 24, 299-307
 3. Hisbergues M., Vendeville S., Vendeville P. (2009), Zirconia: established facts and perspectives for a biomaterial in dental implantology, "J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater.", 88B, ss. 519-529
 4. Kolenda A., Jaegermann Z., Mierzwińska-Nastalska E. (2016), Polimorfizm, otrzymywanie i degradacja tlenku cyrkonu - ujęcie źródłowe, "Protet. Stomatol.", 66 (1), ss. 27-32
 5. Kelly J.R., Denry I. (2008), Stabilized zirconia as a structural ceramic: An overview, "Dent. Mater.", 24, ss. 289-298
 6. Hannink R.H.J., Kelly P.M., Muddle B.C. (2000), Transformation toughening in zirconia-containing ceramics, "J. Am. Ceram. Soc.", 83 (3), ss. 461-487
 7. Chevalier J., Gremillard L., Virkar A.V., Clarke D.R. (2009), The tetragonalmonoclinic transformation in zirconia: lessons learned and future trends, "J. Am. Ceram. Soc.", 92 (9), ss. 1901-1920
 8. Maccauro G., Piconi C., Burger W., Pilloni L., De Santis E., Muratori F., Learmonth I.D. (2004), Fracture of a Y-TZP ceramic femoral head, "J. Bone Jt. Surg.", 86B, ss. 1192-1196
 9. Sato T., Shimada M. (1985), Transformation of yttria-doped tetragonal ZrO2 polycrystals by annealing in water, "J. Am. Ceram. Soc.", 68 (6), ss. 356-359
 10. Chevalier J., Gremillard L., Deville S. (2007), Low-temperature degradation of zirconia and implications for biomedical implants, "Ann. Rev. Mater. Res.", 37, 1-32
 11. Guo X., Schober T. (2004), Water incorporation in tetragonal zirconia, "J. Am. Ceram. Soc.", 4887 (4), ss. 746-748
 12. Flinn B.D., Raigrodski A.J., Singh A., Mancl L.A. (2014), Effect of hydrothermal degradation on three types of zirconias for dental application, "The Journal of Prosthetic Dentistry", 112 (6), 1377-1384
 13. M. Faryna (2012), Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych w skaningowym mikroskopie elektronowym. Elementy teorii i praktyki, Wydawnictwa AGH, Kraków
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0039-8144
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu