BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechocki Michał (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Rachunkowości i Controllingu)
Tytuł
Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę
Comparibility Analysis of the Transactions in Transfer Pricing Documentation in Context of Possibility of its Making by the Enterpreneurs
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 211-218, rys., bibl.11 poz.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Ceny transferowe, Analiza porównawcza, Podatki
Benchmarking, Transfer pricing, Comparative analysis, Taxes
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K34 , M21 , M41 , M42
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu dokonywania ekonomicznej analizy porównywalności transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi przez przedsiębiorców. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że regulacje ustawowe dotyczące tego obowiązku, obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku, są dużym obciążeniem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych, a także doświadczeń własnych autora przy zastosowaniu rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present current problem for entrepreneurs to provide required compatibility analysis of the transaction between the subsidiary companies. The main thesis assumes, that the legal regulations, which came into force on Ith January 2017, create extraordinary obligations for the entrepreneurs. This chapter encompasses a review of literature, an analysis of existing and drafts legal acts, as well as the author's own experience using deductive and inductive reasoning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bany, K. (2012). Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Warszawa: Lex.
 2. Ceny transferowe - dotychczasowe działania i zamiary MF. Pobrano z: http://www.finanse.mf.gov. pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/ content/ceny-transferowe-dotychczasowe-dzialania-i-zamiary-mf/ (5.02.2016).
 3. Ceny transferowe - zamierzenia Ministerstwa Finansów na rok 2016. Pobrane z: http://www. mf.gov.pl/de/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/ content/id/5137137 (18.12.2015).
 4. Kosieradzki, T., Piekarz, R. (2015). Ceny transferowe: mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Malec, E., Roszkowski, D. (2006). Ceny transferowe: jak prawidłowo dokumentować transakcje, by zminimalizować ryzyko podatkowe. Gdańsk: ODDK.
 6. Organisation for Economic Co-Operation And Development (2010) Comparibility, Five Comparibility Factors.
 7. PricewaterohouseCoopers Sp. z o.o. (2016). Raport w sprawie cen transferowych.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Dz.U. 2014, poz. 1186.
 9. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. nr 80, poz. 350.
 10. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 21, poz. 86.
 11. Ustawa z 9.10.2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1932.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu