BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałucha Krzysztof (Politechnika Śląska)
Tytuł
Organizacja i zarządzanie elastycznymi systemami produkcyjnymi
Organization and Management of Flexible Manufacturing System
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 327-338, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczny system produkcji (ESP), Przedsiębiorstwo produkcyjne, Organizacja i zarządzanie
Flexible Manufacturing System (FMS), Production enterprise, Organisation and management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem i organizacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych Elastycznych Systemów Produkcyjnych. Omówiono cechy charakterystyczne tych systemów ich strukturę oraz wskazano na czynniki wpływające na ich organizację. Celem artykułu było ponadto przedstawienie kierunków rozwoju współczesnych systemów produkcyjnych w oparciu o zmiany zachodzące w technologii, informatyce, automatyzacji. Wskazano na potrzebę sprawnego wykorzystania tych systemów posiłkując się w tym celu współczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania takimi jak np. System Produkcyjny Toyoty, System Pull, Kaizen itp. (abstrakt oryginalny)

In the article problems associated with implementing and the organization in manufacturing companies of flexible production systems were presented. Distinctive features of these systems and their structure were discussed and also factors influencing their organization were pointed out. The aim of the article was except that presentation of directions of development of the modern productive systems leaning on changes that took place in technology, informatics, automation. As indicated the need of efficient use of these systems exploiting contemporary concepts and management methods such as e.g. Toyota Production System, System Pull, Kaizen, etc. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M.: Współczesne tendencje rozwojowe systemów produkcyjnych. Ekonomista, Nr 1-2, PWE, Warszawa 1989, s. 133-153.
 2. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 3. Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych w gospodarce rynkowej. amp wyd. naukowe, Katowice 1993.
 4. Liker K. J.: Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. MT Biznes, Warszawa 2005
 5. Lis S., Santarek S., Strzelczak S.; Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. WN PWN, Warszawa 1994.
 6. Matczewski A.: Zarządzanie produkcją przemysłową. Problemy. Metody. Środki. PWE, Warszawa 1990.
 7. Pałucha K.: Wdrażanie innowacji w obszarze organizacji i zarządzania elementem wpływającym na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 78, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 353-366.
 8. Pałucha K.: Organizacyjne problemy środowiska produkcyjnego w łańcuchu dostaw, [w:] J. Brzóska, J. Pyka (red): Nowoczesność przemysłu i usług. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 83. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 515-527.
 9. Praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego: Zarządzenie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa 2005.
 10. Praca zbiorowa pod red. M. Fertscha: Logistyka produkcji. Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
 11. Produkcja w systemie Pull. Wyciąganie na hali produkcyjnej. ProdPublishing, Wrocław 2011.
 12. Sawik T.: Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowych. WNT, Warszawa 1996.
 13. Zawadzka L.: Podstawy projektowania elastycznych systemów sterowania produkcją. Problemy techniczno-ekonomiczne. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2000.
 14. Zawadzka L.: Współczesne technologie informatyczne w elastycznych systemach produkcyjnych (ESP), [w:] Problemy zarządzania i inżynierii produkcji. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999, s. 35-41.
 15. Zdanowicz R., Świder J.: Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych w programie Enterprise Dynamics. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 16. Zdanowicz R., Świder J.: Komputerowe modelowanie procesów wytwórczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu