BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasieczny Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju gier organizacyjnych
Conditions of the Development of Organizational Games
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 339-347, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gry organizacyjne, Polityka, Patologie organizacyjne
Organization games, Politics, Organizational pathologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań powstawania gier organizacyjnych. Tekst opiera się na badania przeprowadzonych w formie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów. Gry organizacyjne mogą pełnić rolę konstruktywną, jednak często mają one charakter destrukcyjny. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować najważniejsze uwarunkowania powstawania gier organizacyjnych oraz wybrane czynniki i mechanizmy, które czynią gry dysfunkcjonalnymi. Należą do nich m.in. dążenie do władzy formalnej lub nieformalnej, chęć wpływu na zmianę, poprawa statusu materialnego, obrona własnej pozycji i inne. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the preconditions for the emergence of organizational games. The text is based on research conducted in the form of partially structured interviews. Although, organizational games can be constructive, they often have the opposite effect. The research allowed to identify the most important preconditions for the emergence of organizational games, as well as selected factors and mechanisms that make the games dysfunctional. These include, inter alia, a desire for formal or informal power, the desire to influence change, the improvement of material status, defense of one's own position and the like. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen R.W.: Organizational Politics - Tactics nad Characteristics of Its Actors. "California Management Review", XXII (1), 1979, pp. 77-83.
 2. Buchanan D.A.: You Stab My Back, I'll Stab Yours: Management Experience and Perceptions of Organization Political Behaviour. "British Journal of Management", No. 19, 2008, pp. 49-64.
 3. Cacciattolo K.: Defining Organisational Politics. "European Scientific Journal", Special Edition, 2014, pp. 238-245.
 4. Crozier M., Friedberg E.: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego. PWE, Warszawa 1982.
 5. Gestmann M.: Sabotaż w miejscu pracy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 6. Gotsis G.N., Kortezi Z.: Ethical Considerations in Organizational Politics: Expanding the Perspective. "Journal of Business Ethics", No. 93. 2010, p. 498.
 7. Hensel P.: Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 8. Jehn K.A.: A Qualitative Analysis of Conflict Types and Dimensions in Organizational Groups. "Administrative Science Quarterly", No. 42 (3), 1997, pp. 530-557.
 9. Koźmiński A.K, Zawiślak A.M.: Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych. PWE, Warszawa 1979.
 10. Ladebo O.J.: Perceptions of Organisational Politics: Examination of a Situational Antecedent and Consequences among Nigeria's Extension Personnel. "Applied Psychology: An International Review", 55(2), 2006, pp. 255-281.
 11. Lewis D.: The Place of Organizational Politics in Strategic Change. "Strategic Change", Vol.11, Issue 1, 2002, pp 25-34.
 12. Lubit R.: The long-term organizational impact of destructively narcissistic managers. "Academy of Management Executive", No. 16, 2002. pp. 127-138.
 13. March J.G.: The Business Firm as a Political Coaliton, "Journal of Politics", No. 4, 1962, pp. 662-678.
 14. March J.G, Olsen J.P.: Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2005.
 15. Pasieczny J.: Źródła patologii organizacyjnych, "Zarządzanie i Finanse", Nr 3, cz 2 (21), s. 171-186.
 16. Pfeffer J.: Managing with power: politics and influence in organizations. Harvard Business School Press , Boston MA 1994.
 17. Piotrowski W.: Gry i interesy w teorii organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1990.
 18. Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/gra;2462662.html, dostęp dnia 22.05.2017.
 19. Sussman L. et al.: Organizational Politics: Tactics, Channels, and Hierarchical Roles. "Journal of Business Ethics", No. 40, 2002, pp. 313-329.
 20. Vigoda-Gadot E.: Leadership style, organizational politics, and employees' performance: An empirical examination of two competing models. "Personnel Review", 36(5), 2007, pp. 661-683.
 21. Vince R.: The impact of emotion on organizational learning. "Human Resource Development International", No.5 (1), 2002, pp. 73-85.
 22. Vredenburgh D., Shea Van-Fossen R.: Human Nature, Organizational Politics and Human Resource Development. "Human Resource Development Review", No. 9(1), 2010, pp. 26-47.
 23. Znaniecki F.: Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. PWN, Warszawa 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu