BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramarz Włodzimierz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Strategia podwykonawstwa w budowaniu odporności łańcucha dostaw
Subcontracting Strategy in Design of Resilience of Supply Chain
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 245-256, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Przepływy materiałowe, Współpraca sieciowa, Przedsiębiorstwo hutnicze
Supply chain, Material flows, Network cooperation, Metallurgical enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań zaprezentowanych w artykule jest wskazanie wpływu podwykonawstwa zadań w zakresie odroczonej produkcji na zakłócenia w przepływach materiałowych. Rozważano czy wzrost relacji sieciowych jest czynnikiem wspomagającym budowanie odporności łańcucha dostaw czy zwiększa wrażliwość łańcucha dostaw na zakłócenia. Badania zrealizowano w łańcuchu dostaw wyrobów hutniczych. (abstrakt oryginalny)

Indicating the influence of the subcontracting of tasks in the postponed production for disruptions in material flows is a purpose of the article. They were considering whether the height of network relations was a factor assisting building the resilience of the supply chain whether is increasing the sensitivity of the supply chain on disruptions. Examinations were carried out in the supply chain of smelting products. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AlGeddawy T., Elmaraghy H.: Design of single assembly line for the delayed differentiation of product variants. "Flexible Services and Manufacturing Journal", Vol. 22(3), 2010.
 2. Chopra S., Meindl P.: Supply Chain Management. Strategy, Planning & Operations. Pearson Education, New Jersey 2007.
 3. Christopher M., Peck H.: Building the resilient supply chain. "International Journal of Logistic Management", Vol. 15(2), 2004.
 4. Feng Ch., Chern Ch.: Key factors used by manufacturers to analyse supply chain operational models: an empirical study among Notebook Computer Firms. "International Journal of Management", Vol. 25(4), 2008.
 5. Kramarz W.: Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowym łańcuchu dostaw. Odporność łańcucha dostaw wyrobów hutniczych. Difin, Warszawa 2013.
 6. Kramarz M., Kramarz W.: The identification of zones of amplification of disruptions in network supply chains of metallurgic products. "Metalurgija", Vol. 54(1), 2015.
 7. Kramarz M.: Relacje sieciowe w dystrybucji wyrobów hutniczych. "Przegląd Organizacji", nr 2, 2008.
 8. Mukhopadhyay S., Setoputro R.: Optimal return policy and modular design for build-to-order. "Operations Management", Vol. 23(11), 2004.
 9. Pagh J., Cooper M.: Supply chain postponement and speculation strategy: How to choose the right strategy. "Journal of Business Logistics", Vol. 19(2), 1998.
 10. Sanchez R., Heene A.: Managing for an uncertain future: a systems view of strategic organizational change. "International Journal of Operations & Productions Management", Vol. 27(2), 1997.
 11. Sawhney R.: Interplay between uncertainty and flexibility across the value chain: towards a transformation model of manufacturing flexibility. "Journal of Operation Management", Vol. 24(5), 2006.
 12. Sheffi Y.: Resilient Enterprise Overcoming Vulnerability for Competitive Adventage. MIT Press, Massachusetts 2005.
 13. Stewenson M., Spring M.: Flexibility from a supply chain perspective: definition and review. "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 27(7), 2007.
 14. Tang C.: Robust strategies for mitigating supply chain disruptions. "International Journal of Logistics, Res. Appl.", Vol. 9(1), 2006.
 15. Yang J., Qi X., Xia Y.: A production-inventory system with Markovian capacity and outsourcing option. "Operations Research", Vol. 53, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu