BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rachwał Aleksandra (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), Sędek-Mazgaj Anna (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015 a realizacja procesu spawalniczego
PN-EN ISO 9001:2015 Requirements Versus Welding Process Performance
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 363-372, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Normy ISO 9001, Ryzyko
Quality management systems, ISO 9001, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zapewnienie jakości zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 jest obecnie powszechnym standardem obowiązującym w Polsce. Nowe wydanie normy ukierunkowuje organizację na zarządzanie oparte o analizę ryzyka. W opracowaniu przedstawiono najistotniejsze zmiany w wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015 w odniesieniu do procesu spawania. Zapewnienie jakości w procesie spawania jest możliwe dzięki spełnieniu wymagań normy PN-EN ISO 3834-2:2007. Spełnienie wymagań obydwu tych norm pozwala na wytworzenie wyrobu spełniającego wymagania klienta i doskonalenie procesu. (abstrakt oryginalny)

Quality assurance according to PN-EN ISO 9001 requirements is nowadays a common standard used in Poland. New edition of this standard directs organisation into risk analysis. There were main changes in PN-EN ISO 9001:2015 described in this article. Quality assurance in welding process is feasible due to fulfilling requirements of PN-EN ISO 3834-2:2007. Fulfilling requirements of these two standards allows to manufacture the product that follows customer needs and to gain process improvement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bęczkowski R., Gucwa M.: Plany jakości przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych. Przegląd Spawalnictwa, vol.87, nr 5/2015.
 2. Borys T., Rogala P.: Systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 3. Czuchryj J., Sędek-Mazgaj A.: Podstawy zapewnienia jakości prac spawalniczych. Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2014.
 4. Kloze T.: Jaka będzie nowa norma ISO 9001. Wiadomości PKN, nr 12/2013.
 5. Kloze T.: W kierunku ISO 9001:2015. Problemy Jakości, nr 2/2013.
 6. Kobylińska U.: Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015. Economics and Management, 1/2014.
 7. PN-EN ISO 3834-2:2007, Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości.
 8. PN-EN ISO 9000:2015-10, Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia.
 9. PN-EN ISO 9001: 2015 -10, Systemy zarządzania jakością - Wymagania.
 10. PN-ISO 31000:2012, Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.
 11. Rachwał A.: Wymagania nowej normy PN-EN ISO 9001:2015, a realizacja procesu spawania w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 3834-2:2007. Materiały z seminaryjne "Wymagania jakościowe w spawalnictwie - nowości i praktyka". Instytut Spawalnictwa, 17. 05. 2017.
 12. Tarasiński L.: Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami po nowelizacji normy ISO 9001:2015, Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Inżynieria Systemów Technicznych, 2016.
 13. Zając R.: Najważniejsze zmiany wprowadzone w normie ISO 9001:2015. Maszyny Górnicze, nr 4/2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu